MUSIKK I PRIMÆR 2011/16

                        Tema:  "Jeg vet at Skriftene er sanne"

                                               BARNAS NADVERDSMØTEPROGRAM 2011 (norsk / engelsk)

 

                                                    SORT:  Månedens sang (til BNMP)

                                                       BLÅ:     Sang i samlingsstund 

 

 

                                                     KVARTALSPLANLEGGER  musikkleder

                                                                 Sang på nadverdsmøtene

 

Måned:

Sang:

Jan.

HVIS JEG LYTTER MED MITT HJERTE   

BNMP 2011, s. 28/Liahona febr. 2016, s. 67

 

Jernstangen Salmer nr. 202 (kor)

Søk, overvei og be  Barnas sangbok s. 66

 

Febr.

JEG VIL FØLGE GUDS PLAN   Barnas sangbok s. 86 

 

Jeg er Guds kjære barn   2

Før vi ble født Liahona april 1999

Sto Jesus opp til liv igjen?   45

Min himmelske Fader elsker meg  16

Guds kirke trenger ungdom  85

 

Mars

VÆR ALLTID TRO   Barnas sangbok s. 81

 

Følg profeten   58

 

April

Valgfri sang fra Barnas sangbok

 

Jeg prøver å ligne Jesus    40

 

Mai

PRISER PROFETEN SOM SKUET JEHOVA  Salmer nr. 12 (vers 1 og 3)

Alt gjenopprettet er  60

 

Juni

Valgfri sang fra Barnas sangbok

Tro    50

Dåp   54

 

Juli

JEG SER VÅR HERRES TEMPEL   Barnas sangbok s. 99

 

Aug.

MIN GUD GA MEG ET TEMPEL   Barnas sangbok s. 73

Fint akkompagnement i Volume Four Do What Is Right, The Beebee Sound

 

Min Frelsers kjærlighet   42

 

Sept.

 

Vi vil bringe sannhet til jord   92

Jeg håper på misjon jeg kalles  91

Okt.

 

Jeg ber i tro  Lys over Norge, mars 1991

Sanger om bønn

Nov.

 

Ærbødighet er mer enn stillhet  12

Jeg ønsker å være snill og god   83

Jeg går med deg   78

 

Des.

Han sendte Sønnen  20

Samuel forteller om Jesusbarnet   Lys over Norge des.1992

Jesu fødsel   32

 

Sharing Time Songs for 2016

Samleregister primærsanger

Aktivitetssanger

 

LEKSEBØKER  2016:

Se, deres små: Håndbok for barnestuen (18 mnd. - 2 år) Lekser/Bilder  Sanger

PRIMÆR 1  (3 år)      Lekser  Bilder  Sanger  Jeg er et Guds barn

PRIMÆR 2 (4-7 år)     Lekser   Bilder Sanger  Velg det rette

Primær 4 (8-11 år)   Lekser  Bilder  Sanger  Mormons bok

 

Sanger (side 7):

Å synge om en læresetning hjelper barn å lære den og huske den.  Barn lærer også bedre hvis de ser et visuelt hjelpemiddel eller gjør en aktivitet sammen med musikken.  Forslagene for denne måneden [mars] gir eksempler på flere forskjellige måter å gjøre dette på.  Overvei lignende idéer når du planlegger andre leksjoner. (Se UISK, s. 170, 172.)

Mer om PRIMÆR