PRIMÆR  5 (Lære og Pakter + Kirkens historie, 8-11 år) 

 

 

CD = samlingen  Children's Songbook  -  -  5 CD-er instrumentalt og vokalt (CD-nr.: spor)

 

41 SangER:

 Sidetall i

Barnas sangbok:

CD:

LEKSE:

Alt gjenopprettet er

60

2:31

8

Dåp

54

2:40

12

Elsk du din neste

74

3:27

18

En engel kom til Joseph Smith

Liahona, april 2007

2:27

10

En krybbe var vuggen

Salmer nr.121

 

14

Fordi jeg er blitt meget gitt    Copyright

Salmer nr.141

 

39

Følg profeten

58

3:5

15-31

Guds kirke trenger ungdom

85

3:50

43

Guds ånd som en ild

Salmer nr.2

 

26

Ha takk for profeten du sendte

Salmer nr.17

 

2-15-38

Han lever, min Forløser stor

Salmer nr.66

 

46

Hjelp meg, o Fader

52

2:39

21

Hold alle budene

68

3:34

4-27-31

Hvilken skjønn og yndig morgen

Salmer nr.13

 

1

Hvor Gud er

76

3:28

18

Høyt oppå fjellets topp

Salmer nr.4

 

14

I all evighet

98

4:14

26-34-44

I verden trenges tapre menn

Salmer nr.174

 

33

Jeg har en Fader god

8

1:3

4-23

Jeg håper på misjon jeg kalles

91

4:5

13-29

Jeg prøver Herrens budskap

72

3:35

3-27

Jeg prøver å ligne Jesus

40

2:24

18-39

Jeg ser vår Herres tempel

99

2:35

25-35-44

Jeg takker deg, Fader

9

1:5

41

Jeg vil følge Guds plan

86

4:1

28-44

Jesu Kristi Kirke

48

2:23

11-46

Kom, hellige

Salmer nr.26

 

40

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

70

4:10

4

Lørdag

105

4:21

41

Min Gud ga meg et tempel

73

3:41

44

Mitt ønske er å være misjonær

90

4:4

29

Når han kommer igjen

46

2:26

30

Når jeg døpes

53

2:42

12

Priser profeten som skuet Jehova

Salmer nr.12

 

37-38

På en herlig vårdag

57

2:30

1

Se, Herrens konge er

Salmer nr.43

 

14

Slektshistorie – det er det jeg gjør

100

2:34

34

Små pionerbarn

137

4:39

41-42

Søk, overvei og be

66

3:4

3-7-20

Så sikker en grunnvoll

Salmer nr.42

 

14

Våg gjøre rett

80

3:46

32-44