Til hovedsiden

                        

                         En samling sanger passende for alle organisasjoner og anledninger innenfor Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

 

                               Siste Dagers Hellige Sangbok.

 

                                     ”De rettferdiges sang er som en bønn til Gud, og den skal bønnhøres med velsignelser på deres hoder.”

                                     (Pak. B. 25:12)

 

                                     Utgitt av Den Norske Misjon ved A. Richard Peterson.

                                     Forlagsrett 1938 ved Heber J. Grant for Jesu Krisi Kirke av Siste Dagers Hellige.

 

 

 

 

                                                                                    Forord

 

   Det er oss en stor glede å kunne presentere den første norske sangbok, og vi håper at den vil utfylle det savn som kirkens organisasjoner og medlemmer i de siste år har følt.

   De fleste av de tidligere sanger er enten oversatt på ny, forbedret i overensstemmelse med den opprinnelige tekst eller utarbeidet så de bedre tjener sin hensikt, og en rekke nye sanger er kommet til.  Ved oversettelsen og revidering er benyttet rettskrivningen av 1917, den tillatte del, så langt det var mulig å gjennomføre den, men ofte viste det sig nødvendig å beholde noen av de gamle former.

   Disse sanger er resultatet av forslag fra hele misjonen, og skulde derfor være tilstrekkelig for enhver anledning.  Da det har vist sig at bare 3-4 vers i en sang har vært benyttet, og for å få med flest mulig sanger i vår nye bok, er det foretatt en revidering som vi tror vil være mer hensiktsmessig.

   Vi uttrykker vårt ønske om at disse sanger måtte bli et middel til inspirasjon og oppmuntring for enhver hellig og sannhetssøkende.  Vi retter en takk til alle bidragsydere og enhver som har vært oss behjelpelig med samlingen av sangene.

 

Deres brødre og søstre i pakten

A. Richard Peterson

Olaf H. Vogeler

Hilmar E. Freidel

Mary Jensen Nilsen

Bjørg Bruun

(Sangbokens komité.)

 

Omslagssiden tegnet av Vidar L. Petersen.

 

                                        Siste Dagers Helliges sangbok  (1938)

                               Under er de sanger og salmer listet opp med fet skrift som ikke er tatt med i senere salmeutgaver.

                                                                                                1956 og 1993

                                      A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Æ  Ø  Å

NR.:

SALMER (1938):

Hymns:

Med i senere norske utgaver:

1

Se, en engel fra det høye

 

 

2

Min Gud er min hyrde

108 

1956, 1993  Min Herre er hyrden

3

Våkn op, hør røsten utflyr

 

 

4

O bønnestund, o bønnestund

142 

1956, 1993

5

Kom kun til Herren

117

1956, 1993

6

Guds ånd som en ild

 2

1956, 1993

7

En bønn er sjelens dype trang

 145

1956, 1993 Bønnen er sjelens dype trang

8

Fryder dere, Sions sønner

 

 

9

Sion er av fjell beskyttet

 43

1956

10

Mer hellighet gi mig

 131

1956, 1993

11

Styr din følelse, min broder

 

 

12

Jeg bøier Gud, mitt hode ned

 

 

13

Stå op, min sjel, stå op

 

 

14

Evig sannhet, Guddomsord

 

 

15

Nu dager heller

 

 

16

Se Herre, dine barn idag

 

 

17

Jordisk glede varer aldri

 

 

18

"Kom følg med mig," var Frelser bad

 116

1956, 1993 

19

Bergets styrke selv du gav oss

 35

1956, 1993 Vær du signet for Sions styrke

20

Kjære Fader, hør vår bønn

 

 

21

Vår Frelser sig til korset gav

 

 

22

Vi gledes og frydes

 3

1956, 1993

23

Min Gud er mitt lys – jeg frykter ei

 89

1956

24

Hvor det er skjønt, min Herre Gud

 147

1956, 1993

25

Skal det unge Sion glemme

 254

1956, 1993 

26

Kjære Frelser, los du meg

 104

1956

27

La oss stevne frem

 243

1956, 1993

28

Jeg kan se dig, min Forløser

 

 

29

Atter en gang, o Frelsermann

 

 

30

Ved aftnens timer

 

 

31

Fader, led mig ut av mørket

 

 

32

Ei sørg for dem

 195

1956, 1993  O Fader, la mitt hjerte få 

33

Villfarne sjel som ei

 118

1956, 1993  Villfarne sjel som går

34

Klippe, du som brast for mig

 111

1956

35

Fader vår i himlen

 156

1956, 1993 

36

Benytt enhver anledning

 226

1956, 1993 

37

Ei nu, men i en fremtid nær

 -

1956

38

Han døde, vår Forløser stor 

 192

1956 

39

Onde ord!

 -

1956

40

Å skjønne sannhetsord

 271

1956, 1993  De skjønne, edle sannhetsord

41

Herlig lyser Fad’rens nåde

 235

1956

42

Løft din stemme glad og ren

 146

1956, 1993  Stille syng en hellig sang

43

Nærmere, Gud, til dig

 100

1956, 1993  Nærmere deg, min Gud 

44

Det er en tid da ro og fred

 144

1956, 1993

45

Du kan lette hvert et skritt

 228

1956, 1993  Du kan gjøre veien lett

46

Fader vår på himlens trone

 

 

47

Sion, når på dig jeg tenker

 

 

48

Nu Israels Gjenløser

 6

1956, 1993

49

La oss synge om vår frelse

 

 

50

Ro, ro, for en sjel så trett 

 -

1956   Fred, fred, for den trette sjel 

51

Da du styrket fra ditt leie

 140

1956, 1993

52

Takk, Fader, du sendte Sønnen

 

 

53

Brutt er alle mørkets lenker

 258

1956, 1993  O, du salighetens klippe 

54

Fedrenes Gud, hør, dig anroper vi

 76

1956, 1993 

55

Dalen og fjellet i skjønnhet er klædd

 

 

56

Fra himlens høie hvelv

 13

1956, 1993 

57

Herre, forlat mig ei

 

 

58

Er Gud med oss

 166

1956, 1993 O, bli hos meg! Nå er det aftentid 

59

Friskt mot, Guds folk

 115

1956, 1993  Kom, du bedrøvede

60

Atter vi samles i skolen

 -

1956

61

Av Guds nåde jeg som borger

 7

1956, 1993  Israel, Israel Gud deg kaller

62

Det er deilig uti skogen

 

 

63

Herre, vi samles

 

 

64

Det er skjønnhet her på jord

 294

1956, 1993

65

Tindrende stjerne

 -

1956

66

Allmakts Gud

 -

1956 

67

Fullt av yrke er min dag

 224

1956, 1993  Full av gjerning er min dag

68

Blås sakte du storm

 

 

69

God morgen, mine venner små

 

 

70

Jeg står helt forundret

 193

1956, 1993

71

Du som klandrer og fordømmer

 

 

72

Kastes du på bølgen om i livets natt

 241

1956, 1993

73

Ei svar ennu

 -

1956

74

Kom til vår søndagsskole

 -

1956  Til søndagsskolen vår

75

Hvor som helst i verden

 230

1956

76

Kjære barn, din Gud er nær deg

 96

1956, 1993

77

God og vennlig alltid vær

 

 

78

I dag skinner solen 

 229

1956

79

Ved tanken på min Frelser kjær

 141

1956, 1993

80

Hver liten fugl

 -

1956

81

Jeg vet på hvem jeg bygger

 -

1956, 1993

82

Jeg ser i ånden, langt herfra

 

 

83

La Juda sig glede

 

 

84

Høit op på fjellets topp

 5

1956, 1993

85

Kom, kom Guds folk 

 30

1956, 1993  Kom, hellige

86

Jeg har hørt om et land

 

 

87

Kom dog alle, store, små

 196

1956, 1993  Kom nå alle, store, små

88

Har på jorden jeg gjort noe godt i dag

 223

1956, 1993

89

I vårt skjønne Deseret

 307

1956

90

Når hjertet for det sanne slår 

 

 

91

G.U.F vi synger

 -

1956  G.U.F du hyldes

92

Våkn, min sanger, dagen kommer

 -

1956

93

Gode Gud, o Fader

 -

1956

94

Takk, Fader, du mig livet gav

 

 

95

Jeg ønsker hver gang

 

 

96

Hva var skuet uti himlen?

 11

1956 

97

Gud vær med dig 

 152

1956, 1993 

98

Jesus, min Frelser kjær 

 101

1956 

99

Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

 242

1956, 1993

100

Sions barn, avryster sorgen

 

 

101

Kom, la oss synge

 

 

102

O Fader, la mitt hjerte få (Mel.:G.Rossini) 

 195

1956, 1993 med annen melodi (se 32) 

103

Ha takk for profeten du sendte

 19

1956, 1993

104

Jeg tjener Gud mens jeg er ung

 

Syng med meg, B-40

105

Fryd dig å jord

 -

1956

106

O Frelser, vær du i mitt hjem

 165

1956, 1993  O, bli hos meg det aften er

107

Mitt lille lys

CS 144

Barnas sangbok 1995

108

Å hvor deilig var hin morgen

 26

1956, 1993  Hvilken skjønn og yndig morgen

109

Når vi samles her

 

 

110

Sions ungdom, vis ditt mot

 58

1956?, 1993  La oss stemme i et kor

111

Kom, syng om kirkens ungdomsverk

 

 

112

Du Herrers Herre

 178

1993

113

Så mektig som berget kan kneise

 255

1956  Sikre som fjellene rundt oss

114

Han elsket oss, vår Fader stor

 99

1956, 1993 Gud elsket oss, sin Sønn oss ga

115

I verden trenges tapre menn

 252

1956, 1993

116

Sions ungdom, kom nå alle

 259

1956, 1993

117

Over fjell, over li

 

 

118

Må Guds kjærlighet og nåde

 

 

119

O min Fader, du som troner

 292

1956, 1993

120

Pris til den mann som Jehova påkalte

 27

1956, 1993  Priser profeten som skuet Jehova

121

Hvorfra kommer du 

 -

1956

122

Ydmyk, med ærbødighet

 185

1956, 1993

123

Se mot vest hvor solen daler

 

 

124

” Søker, så skulle I finne”

 221

1956, 1993  Kjærlig er Herren, vår Hyrde 

125

Det lille barn Jesus 

CS  42

Barnas sangbok 1995

126

Å si, hva er sannhet?

 272

1956, 1993

127

Send et bud til alle gutter

 

 

128

O min Fader, du som kjenner

 -

1956  Jesus du som elsker meg

129

Nå verden er kald

 

1956

130

Søk hen til Gud

 

 

131

Vi vil en ungdom sterk og sund 

 

 

132

Takk, kjære Far, for stunden her

 

 

133

Kan hende ei høit på fjellets sti

 270

1956, 1993 Kan hende det er på fjellets sti

134

Sæden den såes i morgengry

 -

1956

135

Vi synger om Hans kjærlighet

 177

1956, 1993  Vi synger om Guds kjærlighet

136

Langt, langt herfra

 212

1956, 1993

137

La enhver av hjerte frydes 

 

 

138

En konge stor min Hyrde er

 

 

139

Vær velkommen, søndagsmorgen

 280

1956

140

Led oss ved lyset, Gud

 

 

141

Takk for vår skole

 278

1956

142

O Helligånd, mitt liv, min lyst 

 

1956  (Om store trengsler 1993)

143

Mester, se uværet truer

 105

1956, 1993

144

I himmelsk fred 

 

 

145

Vennlig aftenstjernen tindrer

 

 

146

Solen fra himlen stråler

 

 

147

Skal vi møtes efter døden

 -

1956 Skal vi møtes hist ved floden

148

Gud, sign du vår profet

 -

(Mel.: Gud sign vår konge god)

149

Gud signe vårt dyre fedreland

 -

1956, 1993

150

Ja, vi elsker dette landet

 -

1956

151

Så lukk ny dine øyne

 

(Mel.: Nr. 102)

152

Takke vi vil dig, vår Himmelske Far 

 

(Mel.: Nr. 54)

153

Med Sions ungdom sterk og sund

 

(Mel.: Nr. 131)

154

Reddes ikke, ungdomsskare

 

(Mel.: Nr. 53)

155

Nu tiden er kommen

 

(Mel.: Nr. 129) 

156

Nu fra himlen atter strømmer

 

(Mel.: Nr. 119) 

157

Fader vår, velsign vårt virke

 

(Mel.: Nr. 46)  

158

Lær meg, o Gud, å elske deg

 

(Mel.: Nr. 69)   

159

Til vår kjære Primary

 

(Mel.: Nr. 159)    

160

Jesus vil lindre sorg og all nød

 

(Mel.: Nr. 65)     

161

Vi vil prise himlens Gud 

 

(Mel.: Nr. 26)     

162

Vi oss nu har forsamlet

 

(Mel.: Nr. 81)      

163

Vi stevner frem

 

(Mel.: Nr. 104)      

164

Takk, du gode Gud og Fader

 

(Mel.: Nr. 71)      

165

Vi med glede fylt av lengsel

 

(Mel.: Nr. 139)      

166

Prestedømmets makt og orden

 

(Mel.: Nr. 166)       

 

                   Nr 151-166:  Kun tekst.