Salmer 1993

 
 

DEN  FØRSTE  SISTE  DAGERS  HELLIGE  SALMEBOKEN

I juli 1830, tre måneder etter at Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige var blitt organisert, mottok Emma Smith en åpenbaring gjennom sin mann profeten Joseph Smith.  Den står nedskrevet i  Lære og pakter kapittel 25.  I vers 11-12 leser vi at hun blir bedt om å samle en bok med salmer for de hellige:

 

"Og det skal også bli gitt deg å foreta et utvalg av hellige salmer som er meg til behag, slik det skal bli tilkjennegitt for deg, så de kan brukes i min kirke. For min sjel fryder seg ved hjertets sang, ja, de rettferdiges sang er en bønn til meg, og den skal bli besvart med en velsignelse på deres hoder."

 

Oppgaven å samle passende salmer for kirken var ingen lett oppgave.  Men Emma Smith arbeidet flittig og hadde i løpet av 2 år samlet mange salmer.  William W. Phelphs, som var redaktør for avisen ”The Evening and Morning Star”, ble kalt til å se over salmene og trykke dem.  Noen av dem ble trykket i avisen i 1832 og 1833, men i juli 1833 ble trykkeriet ødelagt og mye av materialet gikk tapt.  Det skulle komme mange problemer i veien før boken endelig kom ut i august 1835.

 

Boken inneholdt 90 salmer.  Den var i lommeformat og hadde kun tekst. 39 av dem var skrevet av kirkens medlemmer (bl.a. William W. Phelphs, Eliza R. Snow og Parley P.Pratt).  Av disse 90 finner vi i dag 26 i den engelske salmeboken.

 

I vår norske salmebok Salmer (1993), finner vi følgende 15: 

1.      Guds ånd som en ild  (nr. 2)

2.      Vi gledes og frydes  (nr. 3)

3.      Snart Israels Forløser (nr.  5)

4.      Vi vil stemme i et kor (nr. 7)

5.      En gledens dag  (nr. 10)

6.      Kom, alt Guds folk som bor på jord  (nr. 27)

7.      Jorden med sitt blomsterflor  (nr. 40)

8.      Så sikker en grunnvoll  (nr. 42)

9.      Led oss, o du store Jehova  (nr. 48)

10.    O Gud, vår hjelp fra evig tid  (nr. 61)

11.    Han lever, min Forløser stor  (nr. 66)

12.    Stille syng en hellig sang  (nr. 98)

13.    O Gud, du kjære Fader  (nr. 108)

14.    La oss forene her vår sang  (nr. 124)

15.    Til alle har vår Herre gitt  (nr. 132)

 

I Salmer og Sanger (1956) finner vi i tillegg:

16.   Fra Grønlands kolde fjeller (nr. 17)

17.   Han døde vår Forløser stor (nr. 68)

18.   Kom, alle Sions sønner (nr. 199)

 

Plus følgende salmer i Hymns (1985):

19.   Glorious things of thee are spoken (nr. 46)

20.   We're not ashamed to own our Lord (nr. 57)

21.   This earth was once a garden place (nr. 49)

22.   Come let us sing an evening hymn (nr. 167)

23.   Great God! to thee my evening song (nr. 164)

24.   Jesus, mighty king in Zion (nr. 234)

25.   Let Zion in her beauty rise (nr. 41)

26.   Great is the Lord: 'tis good to praise (nr. 77)

 

 

Informasjon hentet fra boken Our Latter Day Hymns av Karen Lynn Davidson.

 

Emma Smith velger ut hellige salmer  (Primær 5, s.70.)

Latter Day Saint Hymnbooks  (Ensign sept. 1985, s. 11)