Lytt til melodien    Salmer 1993

 

 

 

VI VIL STEMME I ET KOR 

Nr. 7, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3  

Friskt

 

1. Vi vil stemme i et kor for profeten sendt til jord.

Han forkynte Herrens ord til enhver som på ham tror.

Mørket vek for bønnens makt, lyset kom i all sin prakt.

Joseph hørte Herren si:  ”Gå bered den smale sti.”     

 

2. Gud en engel sendte ned for å signe med sin fred.

Han til jorden ga sin kraft, prestedømmet med dets makt.

Josephs hjerte ble da rørt, og av Ånden ble han ført

til å sende lysets bud over hele verden ut.

 

3. Mormons bok, som forutsagt, ble til jorden atter bragt.

Den er Kristi sanne ord, til hver stamme, slekt på jord.

Her er tolket Herrens bud, vitner til oss om vår Gud.

Den et løfte gir til hver som i ånden ydmyk er.

 

4. Gledens år vil komme snart, som profeten har forklart

at i tusenårig ro vi med Frelseren skal bo.

De som kjempet og med flid stred og vant den gode strid,

vil sin lønn i Sion få, med Guds engler sammen stå.

 

 

 

Tekst:     William W. Phelphs, 1792-1872. 

Var med i den først SDH salmebok, 1835.

Musikk:  Joseph J. Daynes, 1851-1920

 

Lære og pakter 135:3

Moses 7:62, 67