Til hovedsiden

 

LITTERATUR:

 

Musikklitteratur fra Kirkens norske publikasjoner  Opplæring (eng.)  Musikkmateriell    Kunstneriske gaver

Intervju m/ Michael F. Moody (Kirkens musikkformann i 25 år)  Craig Jessop  Merrill Jensen  Janice Kapp Perry   Dikt/tanker  Jul   Påske  Skriftstedshenvisninger i  Salmer  og Barnas sangbok                             

Til minne om Einar Holm                                                

 

MUSIKK I KIRKEN

   1.   Kall og ressurser (Engelsk)       

         Kirkens musikkhåndbok 2010  Engelsk

   2.   Musikk i klasserommet

   3.   Musikk i Hjelpeforeningen

   4.   Musikk i Primær

   5.   Musikk i Unge Kvinner / Ungdom og musikk

   6.   Musikk på nadverdsmøtet   

         Preludium

         Forsamlingssang

         Kor      

         Musikkinnslag   

   7.   Organisten / Pianisten

   8.   Salmer  Barnas sangbok

  

MUSIKK I HJEMMET

MUSIKK I VÅRE PERSONLIGE LIV