Register etter sidetall

   Hymns Simplified Accompaniments

 

     3-stemt forenklet akkompagnement til 158 salmer i Hymns,

     147 av salmene med norsk oversettelse:

HSA:

 

Nr. i Salmer:

1

I denne skjønne morgenstund

1

2

Guds ånd som en ild

2

4

Høyt oppå fjellets topp

4

5

Snart Israels Forløser

5

6

Vi gledes og frydes

3

8

Israel, Israel, Gud deg kaller

6

9

Fra himlens høye hvelv

8

10

Ha takk for profeten du sendte

17

12

Kom, lytt nå til profetens røst

18

14

Vi lytter til profetens røst

Liahona, okt. 2000

15

Vi ber til Gud for deg

15

16

Priser profeten som skuet Jehova

12

18

Gud sign profeten vår

16

19

Hvilken skjønn og yndig morgen

13

20

En stakkars sorgbetynget mann

11

22

Kom, hellige

26

24

Sion er av fjell omringet

90

26

-

 

28

-

 

30

Du kongers konge, kom

22

31

La oss stemme i et kor

24

32

-

 

33

Lover den Herre Gud

29

34

Lover den Herre

34

35

Vår Gud han er så fast en borg

28

36

All herlighet og ære

31

37

Fedrenes Gud, allmektig som du er

32

38

Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

60

40

-

 

41

Led oss, o du store Jehova

48

42

Guds skaperverk forent i sang

30

44

Jorden med sitt blomsterflor

40

46

O store Gud

64

48

Fedrenes tro

44

50

Så sikker en grunnvoll

42

52

Min Gud er mitt lys

46

54

For det vakre på vår jord

50

55

Lovsang

45

56

Kom, vårt folk, takknemlig vær

46

57

Nå takker alle Gud

47

58

Kjære barn, din Gud er nær deg

49

60

Min Herre er hyrden

84

62

Led, milde lys

77

63

Jeg trenger deg hver stund

63

64

Herre, vi er deg hengiven

116

65

Mester, se uværet truer

81

68

Hans kjærlighet

87

69

Kom, følg med meg

94

70

Stjernesangen

-

72

Kom kun til Herren

95

73

Gå, du som elsker Gud

39

74

Om store trengsler

156

76

Hvor vennlig er vår Gud

41

77

Vær du ydmyk

53

78

Hvor kan jeg finne fred?

92

79

Mer hellighet gi meg

79

80

Han lever, min Forløser stor

66

82

Han lever, min Forløser kjær

67

83

Vitnesbyrd

68

84

Kristus er meg kjær

65

86

Da du styrket fra ditt leie

58

88

La oss ledes av Guds ånd

83

89

Ved tanken på min Frelser kjær

76

90

Det er en tid da ro og fred

56

91

Bønnen er sjelens dype trang

57

92

O bønnestund, o bønnestund

55

94

Stille syng en hellig sang

98

96

Hvor det er skjønt, min Herre Gud

80

97

Kraft og styrke sendt fra himlen

54

98

Fader vår i himlen

69

99

Se, nå dagen heller

74

100

Herre, før vi skilles ad

73

100

Gud vær med deg til vi ses igjen

70

102

Gud vær med oss når vi skilles

72

103

-

 

104

O, bli hos meg, det aften er

51

106

O, bli hos meg!  Nå er det aftentid

52

107

Gud, vår Fader, vi deg ber

100

108

I all ydmykhet, o Frelser

105

110

O Gud, du kjære Fader

108

112

Når vi i nadverden tar del

113

113

På Golgata korsfestet de

110

114

-

 

115

Jesus fra Nasaret

107

116

Vi synger pris til Jesu navn

114

117

Gud elsket oss, sin Sønn oss ga

99

118

Vi minnes den korsfestede

106

119

Korsfestet ble vår Herre stor

96

120

Jeg står helt forundret

111

122

En grønnkledd høyde langt herfra

112

123

O Fader, la mitt hjerte få

101

124

Kom, nå alle, store, små

134

125

Jesus Krist oppstanden er

117

126

Jesus Kristus er oppstanden

115

127

Stille natt

128

128

O kom, alle sjeler

127

130

La oss forene her vår sang

124

132

En krybbe var vuggen

121

133

O skjønne, lille Betlehem

126

134

Hør den englesang så skjønn

123

136

Den første sang

129

138

Langt, langt herfra

122

139

Våre gjerninger og tanker

167

140

Fordi jeg er blitt meget gitt

141

141

Full av gjerning er min dag

171

142

-

 

144

Det er solskinn i min sjel i dag

177

146

Benytt enhver anledning

176

147

Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

137

148

Har på jorden jeg gjort noe godt i dag

173

150

La vår tale av kjærlighet farges

138

152

Hvor som helst i verden

31

154

Velg det rette

131

156

Du kan gjøre veien lett

178

158

Kastes du på bølgen om i livet her

136

160

I verden trenges tapre menn

174

162

Gjør hva er rett

133

164

Vi har ditt hus så kjær

142

165

O, du salighetens klippe

148

166

La oss stevne frem

170

168

Vi er kalt

164

170

Modig må vi kjempe

160

172

Vi er en mektig skare

159

174

Skal det unge Sion glemme?

183

176

Sikre som fjellene rundt oss

155

179

Sions ungdom, kom nå alle

184

180

Fremad, Kristi stridsmenn

161

182

Lytt, lytt, nasjoner!

168

184

Gå frem med tro

166

185

-

 

186

Hvor herlig og stort

151

187

Fra Grønlands kolde fjeller

17

188

Kan hende det er på fjellets sti

165

190

Du himmelen og jordens fyrste

169

191

Å, si hva er sannhet

181

192

Sannhets lys

182

194

Jernstangen

202

195

Gjør meg til en bedre lærer

175

196

Takk for vår skole

80

198

-

 

199

Alt godt som gjøres her på jord

172

200

O, min Fader

150

201

Når jeg vender meg til Skriften

158

202

Det er skjønnhet her på jord

153

204

I all evighet

186

206

Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel

152

207

-

 

208

Jeg er Guds kjære barn

187

209

Hold alle budene

189

210

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

193

211

Elsk du din neste

190

212

I vårt skjønne Deseret

165

214

Guds klare lys

192

216

O Israels eldster

199

217

-

 

218

Gud har deg kalt til arbeid

198

219

Kom, alle I Guds menn

197

 

Rødt = Salmer og sanger (1956)                Alfabetisk