Alfabetisk register

   Hymns Simplified Accompaniments

 

     3-stemt forenklet akkompagnement til 158 salmer i Hymns,

     147 av salmene med norsk oversettelse:

HSA:

 

Nr. i Salmer:

36

All herlighet og ære

31

199

Alt godt som gjøres her på jord

172

146

Benytt enhver anledning

176

91

Bønnen er sjelens dype trang

57

86

Da du styrket fra ditt leie

58

136

Den første sang

129

90

Det er en tid da ro og fred

56

202

Det er skjønnhet her på jord

153

144

Det er solskinn i min sjel i dag

177

190

Du himmelen og jordens fyrste

169

156

Du kan gjøre veien lett

178

30

Du kongers konge, kom

22

211

Elsk du din neste

190

122

En grønnkledd høyde langt herfra

112

132

En krybbe var vuggen

121

20

En stakkars sorgbetynget mann

11

98

Fader vår i himlen

69

37

Fedrenes Gud, allmektig som du er

32

38

Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

60

48

Fedrenes tro

44

54

For det vakre på vår jord

50

140

Fordi jeg er blitt meget gitt

141

187

Fra Grønlands kolde fjeller

17

9

Fra himlens høye hvelv

8

180

Fremad, Kristi stridsmenn

161

141

Full av gjerning er min dag

171

162

Gjør hva er rett

133

195

Gjør meg til en bedre lærer

175

117

Gud elsket oss, sin Sønn oss ga

99

218

Gud har deg kalt til arbeid

198

18

Gud sign profeten vår

16

100

Gud vær med deg til vi ses igjen

70

102

Gud vær med oss når vi skilles

72

107

Gud, vår Fader, vi deg ber

100

214

Guds klare lys

192

42

Guds skaperverk forent i sang

30

2

Guds ånd som en ild

2

184

Gå frem med tro

166

73

Gå, du som elsker Gud

39

10

Ha takk for profeten du sendte

17

82

Han lever, min Forløser kjær

67

80

Han lever, min Forløser stor

66

68

Hans kjærlighet

87

148

Har på jorden jeg gjort noe godt i dag

173

100

Herre, før vi skilles ad

73

64

Herre, vi er deg hengiven

116

209

Hold alle budene

189

19

Hvilken skjønn og yndig morgen

13

96

Hvor det er skjønt, min Herre Gud

80

186

Hvor herlig og stort

151

78

Hvor kan jeg finne fred?

92

152

Hvor som helst i verden

31

76

Hvor vennlig er vår Gud

41

134

Hør den englesang så skjønn

123

4

Høyt oppå fjellets topp

4

204

I all evighet

186

108

I all ydmykhet, o Frelser

105

1

I denne skjønne morgenstund

1

160

I verden trenges tapre menn

174

212

I vårt skjønne Deseret

165

8

Israel, Israel, Gud deg kaller

6

208

Jeg er Guds kjære barn

187

120

Jeg står helt forundret

111

63

Jeg trenger deg hver stund

63

194

Jernstangen

202

115

Jesus fra Nasaret

107

125

Jesus Krist oppstanden er

117

126

Jesus Kristus er oppstanden

115

44

Jorden med sitt blomsterflor

40

188

Kan hende det er på fjellets sti

165

158

Kastes du på bølgen om i livet her

136

58

Kjære barn, din Gud er nær deg

49

72

Kom kun til Herren

95

219

Kom, alle I Guds menn

197

69

Kom, følg med meg

94

22

Kom, hellige

26

12

Kom, lytt nå til profetens røst

18

124

Kom, nå alle, store, små

134

56

Kom, vårt folk, takknemlig vær

46

119

Korsfestet ble vår Herre stor

96

97

Kraft og styrke sendt fra himlen

54

84

Kristus er meg kjær

65

130

La oss forene her vår sang

124

88

La oss ledes av Guds ånd

83

31

La oss stemme i et kor

24

166

La oss stevne frem

170

150

La vår tale av kjærlighet farges

138

138

Langt, langt herfra

122

41

Led oss, o du store Jehova

48

62

Led, milde lys

77

34

Lover den Herre

34

33

Lover den Herre Gud

29

55

Lovsang

45

182

Lytt, lytt, nasjoner!

168

210

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

193

79

Mer hellighet gi meg

79

65

Mester, se uværet truer

81

52

Min Gud er mitt lys

46

60

Min Herre er hyrden

84

170

Modig må vi kjempe

160

57

Nå takker alle Gud

47

201

Når jeg vender meg til Skriften

158

112

Når vi i nadverden tar del

113

92

O bønnestund, o bønnestund

55

123

O Fader, la mitt hjerte få

101

110

O Gud, du kjære Fader

108

216

O Israels eldster

199

128

O kom, alle sjeler

127

133

O skjønne, lille Betlehem

126

46

O store Gud

64

106

O, bli hos meg!  Nå er det aftentid

52

104

O, bli hos meg, det aften er

51

165

O, du salighetens klippe

148

200

O, min Fader

150

74

Om store trengsler

156

147

Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

137

16

Priser profeten som skuet Jehova

12

113

På Golgata korsfestet de

110

192

Sannhets lys

182

99

Se, nå dagen heller

74

176

Sikre som fjellene rundt oss

155

24

Sion er av fjell omringet

90

179

Sions ungdom, kom nå alle

184

174

Skal det unge Sion glemme?

183

5

Snart Israels Forløser

5

127

Stille natt

128

94

Stille syng en hellig sang

98

70

Stjernesangen

-

50

Så sikker en grunnvoll

42

196

Takk for vår skole

80

89

Ved tanken på min Frelser kjær

76

154

Velg det rette

131

15

Vi ber til Gud for deg

15

172

Vi er en mektig skare

159

168

Vi er kalt

164

6

Vi gledes og frydes

3

164

Vi har ditt hus så kjær

142

206

Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel

152

14

Vi lytter til profetens røst

Liahona, okt. 2000

118

Vi minnes den korsfestede

106

116

Vi synger pris til Jesu navn

114

83

Vitnesbyrd

68

77

Vær du ydmyk

53

35

Vår Gud han er så fast en borg

28

139

Våre gjerninger og tanker

167

191

Å, si hva er sannhet

181

26

-

 

28

-

 

32

-

 

40

-

 

103

-

 

114

-

 

142

-

 

185

-

 

198

-

 

207

-

 

217

-

 

 

Rødt = Salmer og sanger (1956)                Etter sidetall