MENNESKETS SØKEN ETTER LYKKE

(av Richard L. Evans, 1964)

 

Noen ganger i din søken etter lykke, undrer du deg på hva som er meningen med ditt liv.  Du finkjemmer dine minner for å finne begynnelsen.  Ditt sinn søker fremover etter veiledning, men alt du virkelig vet er "nå".

Hvem er jeg?

Hvordan ble jeg til?

Tiden, hvor bringer den meg?  Mot døden, og hva da?

Hvor kom jeg fra?

For å forstå hvorfor du er her, må du først forstå dine begynnelser.  Ved fødselen flagret du ikke inn i eksistens fra ingensteds.  Du har alltid levet.  I et førjordisk liv var du sammen med din Himmelske Fader.  Der, som hans åndelige sønner og døtre, levde du til du var ferdig til å komme til jorden.  Som poeten William Wordsworth sa: 

"Vår fødsel er bare en søvn og en glemsel. 

Sjelen som vokser i oss, vårt livs stjerne,

har hatt en annen opprinnelse og kommet langt borte fra. 

Ikke i fullstendig glemsel, og ikke i absolutt nakenhet,

men som drivende skyer av herlighet,

kommer vi fra Gud som er vårt hjem."

Ved inngangen til det jordiske liv, ble minnene fra ditt liv før fødselen strøket ut, slik at du kunne leve ved tro, og fortsette forberedelsene for et liv i evighet.

Dette legemet, i hvilken din ånd dveler, er underlagt smerte, vanskeligheter og død.  For det er gjennom motstand at man vokser i styrke og karakter.  Du må kjenne smerte for å sette pris på velvære, vanskelighet for å verdsette mot, døden for å forstå det evige liv.  Da vil du, hvem du enn er, være i slekt med ikke bare hver person på denne jord, men også være i slekt med Gud, vår alles far, og hans sønn, vår Frelser. 

Ved å akseptere jordelivets ansvar, ble du gitt et vidunderlig dødelig legeme, som er likt Guds. "Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem." (1. Mosebok 1:27).  Og ånden og legemet er menneskets sjel.

Som sønn og datter av Gud, er det da noe under at du er en evig del av hans plan og hensikt?  Ved å ha slik en nobel avstamning, har du muligheter langt hinsides dine største drømmer.  Vær forsikret om at din personlige søken etter lykke har en virkelig hensikt.  Vær forsikret om at ditt liv er virkelig verdt å leve. 

Livet ofrer deg to kostelige gaver.  Den ene er tid, den andre er handlefrihet, frihet til å gjøre med din tid som du vil.  Du er fri til å bytte din tildelte tid med spenning.  Du kan bytte den med simple begjær, du kan investere den i grådighet, du kan kjøpe forfengelighet for den, du kan tilbringe din tid i søken etter materielle ting.  Du har frihet til å velge, men disse gir ingen god profitt.  For i dem finner du ingen varig tilfredshet.

Hver dag, hver time, hvert minutt av din korte tid av dødelige år, må du gjøre regnskap for.  Og det er i dette livet at du går frem ved tro og beviser at du er i stand til å velge det gode fremfor det onde, det som er rett i stedet for det som er galt, evig lykke i stedet for flere fornøyelser.  Og din evige belønning vil bli i samsvar med ditt valg.

En Guds profet har sagt:  "Mennesket er til for å nyte glede" (2. Nephi 2:25).  En glede som inneholder livets fylde, et liv i tjeneste, og fruktene av ærlig streben.  En godkjennelse av Jesu Kristi evangelium, av dets nødvendigheter og befalinger.  Bare i dette vil du finne sann lykke, en lykke som ikke svinner hen med lysene, musikken og mengden.

Gud har satt deg på jorden uten erindring om ditt førjordiske liv, men han har ikke forlatt deg uten håp, eller uten tro på livet etter døden.  Dette har han lovet deg:  "Jeg er oppstandelsen og livet; hver den som tror på meg skal ikke fortapes, men ha evig liv."

En av de beste attesterte fakta i den hellige historie, er Jesu Kristi oppstandelse:  Tre dager etter hans korsfestelse, var disiplene samlet som det står skrevet i skriftene:  "Da det nu var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var, kom Jesus.  Han sto midt i blant dem og sa til dem: `Fred være med eder`.  Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side.  Da ble disiplene glade da de så Herren." (Joh. 20:19-20).

Akkurat som du levde før din jordiske fødsel, og akkurat som du lever nå i dette liv, slik vil du gjennom Frelserens offer fortsette å leve etter døden.

Lik ethvert medlem av den menneskelige rase, ble du født og du må dø.  Din fødsel er en viktig hendelse, du tar det som en selvfølge.  Men døden, den usikre døren som leder fremover, har for mennesket vært et fryktinngytende mysterium.  Livets største prøve kommer når en av våre kjære dør, og uten tro på sjelens udødelighet, vil dødens adskillelse alltid synes utrøstelig.

Etter døden, skjønt ditt dødelige legeme ligger i jorden, vil du, ditt åndelige jeg, fortsette å leve.  Dine minner om dette livet vil forsette å være hos deg, og kunnskapen om ditt liv før fødselen vil du få tilbake.  Som å komme ut av et mørklagt rom inn i lyset gjennom døden, vil du komme frem til et gjenvåkningssted og finne kjære som venter på å ønske deg velkommen.

Her er du altså på jorden uten noen minner om hva som gikk forut og bare tro til å hviske hva som kommer etter.  Vær forsikret om at du ikke er her ved et tilfelle eller et uhell, men som en del av en hellig, evigvarende plan.  Ved en stille, hviskende stemme inni deg, og gjennom åpenbaring til sine utpekte profeter, leder Gud, vår Himmelske Far, sine barns anliggender.

I 1830 gjenopprettet Gud sin kirke, og han gjenga også fylden av sitt evangelium enda en gang til menneskene gjennom en profet i dag, Joseph Smith.  Ved åpenbaring gjorde Frelseren igjen frelse- og opphøyelsesplanen kjent.  Frelse blir hvert menneske til del, gjennom Jesus Kristus. Men opphøyelse, som er den høyeste av alle anledninger, må du selv gjøre deg fortjent til.  Det er ikke nok bare å tro på Jesus Kristus.  Du må arbeide og lære, søke og be, omvende deg og gå fremover, kjenne hans lover og leve dem.

Dette er veien til fred og lykke, og fylden av evigvarende liv. Det er vår Himmelske Faders vei.  Vi inviterer deg til å utforske den, til å prøve den, til å be og søke, og til oppriktig overveielse.  Bevis alle ting, hold fast ved det gode.  Bare når du er uredd sannheten kan du finne den.  Men den leder til ubegrensede anledninger sammen med dine kjære, evig og alltid.  I det ligger din lykke, en lykke som er dypere enn forbigående gleder, en lykke utenfor menneskets forstand.  Ikke øyeblikkets lykke, men evighetens.

 

Dette er hvert menneskets søken, dette er livets hensikt, dette er nøkkelen til lykken.  For vår alles Gud har sagt: 

"For se, dette er min gjerning og min herlighet, å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv." (Moses 1:39).