Hjelpeforeningens studiebok 4 (1991), s.199-203.

 

Gleden ved musikk

"Og de skal fylles med  evighetens gledessang."  (L&p 133:33.)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Verdig musikk kan være en kilde til glede og inspirasjon.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Musikk på våre møter i Kirken kan inspirere og oppløfte.

Musikk, spesielt salmesang, har vært en tilbedelsesform i Kirken helt siden gjengivelsen av evangeliet.  Bare noen få måneder etter at Kirken var blitt organisert i 1830, instruerte Herren Emma Smith om å samle et utvalg av salmer.  (Se L&p 25:11.)  Denne samlingen ble utgitt i 1835.  Våre ledere i dag  oppfordrer oss til å synge og lære Sions salmer.  Det første presidentskap har uttalt følgende om hvilken plass salmer har i våre gudstjenester:

 

"Inspirerende musikk er en viktig del av møtene i vår kirke.  Salmene er en invitasjon til Herrens ånd og skaper en følelse av ærbødighet, forener oss som medlemmer og utgjør for oss en måte å prise Herren på. 

       

Noen av de største prekener  fremføres ved salmesang.  Salmer beveger oss til omvendelse og gode gjerninger, bygger opp vitnesbyrd og tro, gir trøst til den trette og den sørgende og inspirerer oss til å holde ut inntil enden."  (Salmer, s. ix.)

 

Våre salmer kan i sannhet gi trøst og oppløfte våre sjel.  Mange av oss føler hvordan ånden blir fornyet når vi er tilstede på våre ukentlige møter.  En bror kom for sent til kirken en søndag morgen, og han var frustrert da han kom, men hans ånd ble oppløftet da han kom inn i møtehuset:  "Da jeg gikk forbi Hjelpeforeningens rom, forsvant mitt dårlige humør.  Jeg hørte søstrene synge 'Jorden med sitt blomsterflor'.  Ordene i salmen trengte inn i mitt sinn, og musikken rørte ved mitt hjerte.  Jeg følte evangeliets ånd og takknemlighet over å kunne komme hit og dyrke Gud sammen med venner og naboer i wardet.  Jeg la av meg stress og frustrasjon som et øyeblikk tidligere hadde oppslukt meg. Litt lenger nede i gangen hørte jeg den vakre sangen fra tre forskjellige grupper - de sterke røstene til prestedømsbærerne og barnas lyse stemmer og søstrenes vakre stemmer.  Jeg tenkte ved meg selv:  Hvilken vakker skikk det er å begynne møter med musikk - stemme i med hverandre i forenet uttrykk for tro, bønn, takknemlighet og pris."  (Michael F. Moody, "Music Vital Force; Anchors Members to Gospel Truth," Church News, 28. aug.1983, s. 3.)

 

Salmer kan lære oss prinsipper i evangeliet.  Walter Teruya undersøkte Kirken på Hawaii som ung.  Han var tilstede på et nadverdsmøte, og det var mange ting som gjorde inntrykk på ham, men det viktigste han husket etter dette møtet, var teksten til salmen "Hvilken skjønn og yndig morgen", som han leste mens forsamlingen sang den fra salmeboken.  Da han leste at både Gud Faderen og Sønnen hadde vist seg for Joseph Smith, mottok han et personlig vitnesbyrd om at dette var sant.  En slik kraft kan salmer ha.

 

I tillegg til forsamlingssangen beriker salmer og annen hellig musikk vår gudstjenester ved solo- og små gruppefremførelser, vokalt og instrumentalt.  Preludiet kan gi oss den riktige forberedelse til møter, postludiet kan hjelpe oss å bevare møtets ånd når vi går hjem.  Wardskor og andre kor gir også mange anledning til å bidra til åndelighet under våre gudstjenester, samtidig som det også beriker dem selv.

 

 

Musikk kan velsigne og styrke vårt hjem

Musikk kan velsigne ethvert hjem.  Den kan forene familien og berolige en bekymret sjel.  Musikk kan gjøre arbeidet lettere, skape minner og bidra til at man er lykkelig og har det morsomt hjemme eller andre steder familien befinner seg.  Mange familier liker å synge sammen på reiser, turer, camping eller mens de arbeider sammen.  Familiens hjemmeaften gir oss anledning til å synge sammen regelmessig - salmer, Primær-sanger eller aktivitetssanger og regler.  Folkesanger og andre sanger som bevarer båndene til vår nasjonale og kulturelle arv, kan være en hyggelig del av musikken i hjemmet.  Familien vil lenge huske at de sang sammen i forbindelse med høytider som jul, påske og fødselsdager.  Familie og venner kan ved spesielle anledninger komme sammen til sang og samspill.

 

Hyppig bruk av salmer i hjemmet kan være en hjelp når det gjelder å undervise om begreper i evangeliet og berike familiemedlemmers liv.  Vi kan studere budskapet, lære teksten utenat, lære melodien og la familien få anledning til å glede seg over å synge salmer sammen.  Selv små barn kan lære å synge og bli glad i salmer tidligere enn vi kanskje tror.

 

Det første presidentskap la vekt på at musikk har "ubegrenset kraft  når det gjelder å føre familien til større åndelighet og hengivenhet overfor evangeliet." De oppfordret til at salmeboken "får en fremtredende plass blant Skriften og annen religiøs litteratur i våre hjem.  Salmene kan formidle en skjønnhetens og fredens ånd til familien og inspirere til kjærlighet og enhet blant familiemedlemmene.  Lær dine barn å bli glad i salmene.2  (Salmer, s. x.)

 

 

Våre liv kan berikes gjennom vakker musikk

Ved siden av å være en kilde til glede og inspirasjon på møter i vår kirke og i våre hjem, kan musikk også berike oss personlig.  Den kan påvirke våre følelser.  Vi kan vel alle huske at verdig musikk har grepet oss og beriket oss.

 

Vi kan alle nyte musikkens velsignelser hvis vi går inn for det.  Erfarne musikere i Kirken har gitt forslag til hvordan vi kan berike vårt liv med god musikk:

 

Fyll ditt hjem med musikk.  Gjør salmesang til en daglig familietradisjon.  La budskapet i Kirkens salmer og sanger bidra til å løse familieproblemer.  Plystre mens du arbeider.  Syng mens du spiller.  Bygg opp en platesamling med oppløftende musikk.  Sett på radioen når de spiller musikk som skaper en god ånd i ditt hjem.

 

Gå på konserter og solistfremførelser.  Konserter, musikkstykker og solistfremførelser er tilgjengelige mange steder...

 

Oppdag gleden ved å synge.  Du går selv omkring med et musikkinstrument - din stemme...

 

Oppløft din ånd med musikk.  Musikken har kraft til å forandre din sinnsstemning.  Spill kraftig og energisk musikk for å oppløfte og motivere.  Spill rolig musikk for å roe ned og trøste.  Bruk musikken til å gi perspektiv og balanse i ditt liv.

 

Lær deg til å like alle typer oppløftende musikk.  Nesten i alle typer musikk kan vi finne noe oppløftende og verdig - men også det degraderende og uverdige.  Velg med omhu...

 

Lær salmer og sanger utenat.  Gjør en virkelig kraftanstrengelse for å lære utenat det store budskap i Kirkens salmer og sanger.  Lær dem til dine barn.  La ditt sinn fylles av disse verdige tanker.  Kall salmene frem når du trenger dem...

 

Spill spesiell musikk på sabbatsdagen.  Gjør sabbatsdagen spesiell  ved å spille opptak av salmer og hellig musikk.  La musikken fylle ditt hjem med fred, glede og evangeliets ånd...

 

Ta del i Kirkens musikk.  La preludiet forberede deg til møtet.  La postludiet hjelpe deg til å bevare møtets ånd når du går hjem.  Syng salmer med forsamlingen, gi uttrykk for den glede du føler over evangeliet.  Vær med i wards- eller grenskoret.

 

Lær deg en musikalsk ferdighet.  Alle kan utvikle noe musikalsk talent - du er aldri for gammel eller for umusikalsk til å lære...

 

Bevar din musikkarv.  Finn tilbake til barndommens sanger, og lær dem videre til dine barn."  ("Ten Ways to Bless  Your Life with Music", Church News, 28. aug. 1983, s. 8-9.)

 

Vi kan bli oppløftet av musikk når vi samles i Kirken.  Vi kan bli styrket og beriket gjennom musikk i vårt hjem.  Vi kan la den nære vår sjel.  Enten vi lytter til hellig kormusikk eller fremførelsen av en stor symfoni, blir opprømt over tonene fra en marsj eller fra en melodisk folkevise, blir grepet av et barns sang eller en rolig salme - så kan vi alle bil beriket av verdig musikk.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Forslag til læreren

 

1.  Gi søstre i oppdrag å fremføre musikknumre du mener vil berike leksjonen.

 

2. Gjennomgå tankene som presenters i "Det første presidentskaps forord" i Salmer, s. ix-x.

 

3.  Be søstrene fortelle om erfaringer de har hatt med å benytte musikk for å berike og styrke familien. Be en søster som på en eller annen måte

     har vært engasjert i musikk, fortelle hvordan musikken har beriket hennes liv.

 

4.  Drøft hvordan vi kan få våre familiemedlemmer til å velge å lytte til oppløftende musikk.