Til salmeregister     Til diverse salmeregister                                                                                                      Side 2

 

 

      

 

 

          Register til CD-samlingen ”HYMNS” (14 CD-er, etter nummer) 

 

Nr.:

Salme:

CD / spor:

Nr.:

Salme:

CD / spor:

1

I denne skjønne morgenstund

1:1

51

O, bli hos meg, det aften er

7:27

2

Guds ånd som en ild

1:2

52

O, bli hos meg!  Nå er det aftentid

8:1

3

Vi gledes og frydes

1:3

53

Vær du ydmyk

6:15

4

Høyt oppå fjellets topp

1:5

54

Kraft og styrke sendt fra himlen

7:11

5

Snart Israels Forløser

1:6

55

O bønnestund, o bønnestund

7:4

6

Israel, Israel, Gud deg kaller

1:7

56

Det er en tid da ro og fred

7:6

7

Vi vil stemme i et kor

2:3

57

Bønnen er sjelens dype trang

7:7

8

Fra himlens høye hvelv

1:13

58

Da du styrket fra ditt leie

7:2

9

Hill deg, o Sion, vi priser den morgen

2:20

59

Gud, allmektig, rettferds Gud

1:20

10

En gledens dag

2:10

60

Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

4:6

11

En stakkars sorgbetynget mann

2:7

61

O Gud, vår hjelp fra evig tid

2:9

12

Priser profeten som skuet Jehova

2:5

62

Jeg er i Herrens hender

-

13

Hvilken skjønn og yndig morgen

2:4

63

Jeg trenger deg hver stund

5:5

14

Søt er den fred Guds budskap gir

1:14

64

O store Gud

4:16

15

Vi ber til Gud for deg

2:1

65

Kristus er meg kjær

6:19

16

Gud sign profeten vår

2:2

66

Han lever, min Forløser stor

6:21

17

Ha takk for profeten du sendte

1:19

67

Han lever, min Forløser kjær

6:20

18

Kom, lytt nå til profetens røst

1:21

68

Vitnesbyrd

6:22

19

Sion, vi deg priser

3:4

69

Fader vår i himlen

7:18

20

Yndefull Sion, himlens stad

3:1

70

Gud vær med deg til vi ses igjen

7:14

21

Vær du signet for Sions styrke

2:13

71

Dagen svinner

7:22

22

Du kongers konge, kom

3:16

72

Gud, vær med oss når vi skilles

7:25

23

La den store dag opprinne

3:7

73

Herre, før vi skilles ad

7:15

24

La oss stemme i et kor

3:15

74

Se, nå dagen heller

7:21

25

De som bygger opp nasjonen

2:14

75

Din ånd, o Gud, har lært oss mer

7:19

26

Kom, hellige

2:8

76

Ved tanken på min Frelser kjær

7:3

27

Kom, alt Guds folk som bor på jord

3:22

77

Led, milde lys

5:4

28

Vår Gud han er så fast en borg

3:25

78

Led meg frem til evig frelse

3:2

29

Lover den Herre Gud

3:24

79

Mer hellighet gi meg

6:16

30

Guds skaperverk forent i sang

3:19

80

Hvor det er skjønt, min Herre Gud

7:9

31

All herlighet og ære

3:26

81

Mester, se uværet truer

5:12

32

Fedrenes Gud, allmektig som du er

4:8

82

Nærmere deg, min Gud

5:7

33

For hver en hellig

4:12

83

La oss ledes av Guds ånd

7:5

34

Lover den Herre

4:2

84

Min Herre er hyrden

5:15

35

Pris vår Gud med hjerte, munn

4:3

85

Min Herre, han er hyrden stor

5:16

36

Jeg vet på hvem jeg bygger

-

86

O du gode nådens Fader

7:12

37

No livnar det i lundar

-

87

Hans kjærlighet

5:20

38

Fader, vi synger i ydmykhet

4:21

88

Bred dina vida vingar

-

39

Gå, du som elsker Gud

6:4

89

Min tro består

6:13

40

Jorden med sitt blomsterflor

4:17

90

Villfarne sjel som går

6:3

41

Hvor vennlig er vår Gud

6:10

91

Hør du vår lovsang Gud

10:8

42

Så sikker en grunnvoll

4:15

92

Hvor kan jeg finne fred?

6:14

43

Se, Herren konge er

3:23

93

Kom, du bedrøvede

5:22

44

Fedrenes tro

4:14

94

Kom, følg med meg

6:1

45

Lovsang

4:23

95

Kom kun til Herren

6:2

46

Kom, vårt folk, takknemlig vær

5:1

96

Korsfestet ble vår Herre stor

9:2

47

Nå takker alle Gud

5:2

97

Igjen vi møtes ved ditt bord

8:21

48

Led oss, o du store Jehova

4:13

98

Stille syng en hellig sang

7:8

49

Kjære barn, din Gud er nær deg

5:3

99

Gud elsket oss, sin Sønn oss ga

8:22

50

For det vakre på vår jord

4:22

100

Gud, vår Fader, vi deg ber

8:5