Til salmeregister     Til diverse salmeregister                                                                                              

                                                                                                                                                                         Side 1

Nr.:

Salme:

CD / spor:

Nr.:

Salme:

CD / spor:

101

O Fader, la mitt hjerte få

9:6

153

Det er skjønnhet her på  jord

13.3

102

Jeg ser deg , o Guds Lam , å stå

-

154

La nå Guds ånds stille  hvisken

-

103

Vi synger om Guds kjærlighet

8:12

155

Alltid freidig når du går

-

104

Du herrers Herre

8:13

156

Om store trengsler

6:7

105

I all ydmykhet, o Frelser

8:7

157

Velt alle dine veier

9:8

106

Vi minnes den korsfestede

9:1

158

Når jeg vender meg til Skriften

12:9

107

Jesus fra Nasaret

8:16

159

Vi er en mektig skare

11:10

108

O Gud, du kjære Fader

8:10

160

Modig må vi kjempe

11:9

109

Ydmyk med ærbødighet

8:20

161

Fremad, Kristi stridsmenn

11:5

110

På Golgata korsfestet de

8:19

162

Vi kjemper for Guds rike

10:11

111

Jeg står helt forundret

9:4

163

Arbeid, for natten kommer

-

112

En grønnkledd høyde langt herfra

9:5

164

Vi er kalt

11:8

113

Når vi i nadverden tar del

8:9

165

Kan hende det er på fjellets sti

12:2

114

Vi synger pris til Jesu navn

8:17

166

Gå frem med tro

11:22

115

Jesus Kristus er oppstanden

9:10

167

Våre gjerninger og tanker

10:2

116

Krist stod opp av døde

-

168

Lytt, lytt, nasjoner!

11:23

117

Jesus Krist oppstanden er

9:11

169

Du himmelens og jordens fyrste

12:1

118

Deilig er jorden

-

170

La oss stevne frem

11:2

119

Hør en himmelsk englesang

9:14

171

Full av gjerning er min dag

10:10

120

Det lyser i stille grender

-

172

Alt godt som gjøres her på jord

13:2

121

En krybbe var vuggen

9:17

173

Har på jorden jeg gjort noe godt i dag?

10:9

122

Langt, langt herfra

9:23

174

I verden trenges tapre menn

11:11

123

Hør den englesang så skjønn

9:20

175

Gjør meg til en bedre lærer

12:13

124

La oss forene her vår sang

9:12

176

Benytt enhver anledning

10:12

125

En stjernenatt

9:18

177

Det er solskinn i min sjel i dag

10:13

126

O skjønne, lille Betlehem

9:19

178

Du kan gjøre veien lett

10:14

127

O kom, alle sjeler

9:13

179

Guds hviledag, vi hilser deg

-

128

Stille natt, hellige natt

9:15

180

De skjønne, edle sannhetsord

12:3

129

Den første sang

9:24

181

Å, si hva er sannhet

12:4

130

Ring, ville klokkor

10:1

182

Sannhets lys

12:5

131

Velg det rette

10:25

183

Skal det unge Sion glemme?

11:13

132

Til alle har vår Herre gitt

10:26

184

Sions ungdom, kom nå alle

11:18

133

Gjør hva er rett

10:23

185

Ingen er så trygg i fare

13:8

134

Kom nå alle store, små

9:7

186

I all evighet

13:9

135

I lydighet mot dine bud

-

187

Jeg er Guds kjære barn

13:10

136

Kastes du på bølgen om i livet her

10:27

188

Jeg har en Fader god

13:11

137

Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

11:1

189

Hold alle budene

13.12

138

La vår tale av kjærlighet farges

10:18

190

Elsk du din neste

13:17

139

Kjærlighet er lysets kilde

-

191

Vi vil bringe sannhet til jord

-

140

Har vi sten i våre hender

-

192

Guds klare lys

13:14

141

Fordi jeg er blitt meget gitt

10:5

193

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

13:13

142

Vi har ditt hus så kjær

11:6

194

Som søstre i Sion

13:18

143

Hvor vakkert Herrens tempel er

12:20

195

Vi møtes her som søstre

13:20

144

Opp, Guds folk, til templets haller

12:19

196

Sendt er Gud vår Faders nåde

14:17

145

Kjærlig er Herren, vår hyrde

10:7

197

Kom, alle I Guds menn

14:4

146

Jesus, det eneste

-

198

Gud har deg kalt til arbeid

14:3

147

Den kjærlighet som stråler klar

13:4

199

O, Israels eldster

14:1

148

O, du salighetens klippe

11:17

200

Gud signe vårt dyre fedreland

-

149

Vingede skarer

6:18

201

O, må jeg følge deg

10:6

150

O, min Fader

13:1

202

Jernstangen

12:6

151

Hvor herlig og stort

11:26

203

Guds daglige omsorg

13:15

152

Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel

13:7