Til hovedsiden 

 

 

PRIMÆR  (Fra Kirkens offisielle side)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndbok 2010 

Primærs historie   

Litt om Primærs historie i Norge (kommer)   

Friend (kirkens blad for barn)                                                                                     

Liahona (med Barnas venn)

Ressurser fra kirken på norsk

Ressurser fra kirken på engelsk

 


 

LEKSEBØKER:

           

          Se, deres små:  Håndbok for barnestuen 

          Sanger

 

 

          PRIMÆR 1                     PRIMÆR 2                PRIMÆR 3                 

            Bilder                                   Bilder                             Bilder                                         

            Lekser                                 Lekser                            Lekser                         

            Sanger                                Sanger                           Sanger                        

            Sanger og aktivitetsvers

   

 

          Primær 4                 Primær 5              Primær 6              Primær 7

             Bilder                                  Bilder                              Bilder                        Bilder                                   

             Lekser                                 Lekser                             Lekser                      Lekser               

             Sanger                               Sanger                            Sanger                     Sanger

 

                      

            

I hvilke år skal leksebøkene brukes:  Oversikt 2001-2008

 

Leksebøker 2008, 2012, 2016:

                              Se, eders små, Håndbok for barnestuen (18 mnd.-2 år)

                                 Primær 1 - Jeg er Guds kjære barn (3 år)

                                 Primær 2 - Velg det rette A (4-7 år)

                                 Primær 4 - Mormons bok  (8-11 år)

 

Leksebøker 2009, 2013, 2017: 

                                 Se, eders små, Håndbok for barnestuen (18 mnd.-2 år)

                                 Primær 1 - Jeg er Guds kjære barn (3 år)

                                 Primær 3 - Velg det rette B (4-7 år)

                                 Primær 5 - Lære og Pakter og Kirkens historie (8-11 år)   

           

Leksebøker 2010, 2014:

                                 Se, eders små, Håndbok for barnestuen (18 mnd.-2 år)

                                 Primær 1 - Jeg er Guds kjære barn (3 år)

                                 Primær 2 - Velg det rette A (4-7 år)

                                 Primær 6 - Det gamle testamente (8-11 år)

 

Leksebøker 2011, 2015: 

                                 Se, eders små, Håndbok for barnestuen (18 mnd.-2 år)

                                 Primær 1 - Jeg er Guds kjære barn (3 år)

                                 Primær 3 - Velg det rette B (4-7 år)

                                 Primær 7 - Det nye testamente (8-11 år)

 

 

LÆRERPERM:    Forslag innhold

 


 

 

Barnas nadverdsmøteprogram 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017     

 


 

TRO PÅ GUD:    

 

           Tro på Gud for gutter  

           Tro på Gud for piker

 

           Forslag hjelpeskjemaer:  Oppfølgingsskjema presidentskap      Oppfølgingsskjema aktivitetsleder      Årskalender

                     


 

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne.

 

To the World

you may be one person,

but to one person

you may be the world.

 

Glenn J. Doman: How to Teach Your Baby to Read (1979), s.43, 45. (Lys over Norge, januar 1998, s.18)

"Det nyfødte barnet er en nesten nøyaktig kopi av en tom datamaskin, om enn datamaskinen overlegen på nesten alle områder... Det som legges inn i barnets hjerne de første åtte årene av dets levetid, vil med sannsynlighet forbli der.  Hvis man legger inn feilinformasjon i barnets sinn i denne perioden, er det ytterst vanskelig å slette den."

                                                                                                                                                                                                                            

Ingebjørg Riefling Hagen -

ble en gang spurt hvorfor hun lot småbarn lære dikt av Wergeland og tildels vanskelige folkeviser. 

Til det svarte hun:  ”Det er for at de skal få med seg en matpakke for livet.”

 

 

Eldste Henry B. Eyring: Undervis i den sanne lære (Liahona, april 2009, s.5)

"Den beste tiden å undervise på er tidlig, mens barna fremdeles er immune mot fristelsene fra sin jordiske fiende,

og lenge før sannhetens ord blir vanskeligere for dem å høre på grunn av deres personlige problemer."

 

Hentet fra BNMP 2011, s. 29.