NOTE  (Copyright)

 

 

 

STJERNESANGEN

Be Still, My Soul,” Hymns of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, no. 124

Salmens historie YouTube  1  2

Fredfullt

1. Vi synger titt om sei'rens lønn der hjemme,

om å få stjerner i vår krone der.

Men la oss aldri noensinne glemme:

De stjerner tente vi mens vi var her!

 

2. De er den sorg som du til glede vendte,

de er den hjelp som du i nøden gav.

De er de lys som du i mørket tente,

de er de tårer som du tørret av!

 

3. De er hver edel kamp du stred og strider,

hver vunnet sjel, hver seier i hans navn.

Hva du for Jesu skyld har lidt og lider,

hvert kjærlig offer og hvert hellig savn!

 

4. Men aller herligst glans og lys utsender

det gode du i stillhet øvet her,

som ingen annen, men kun Jesus kjenner,

det stråler klarest i din krone der!

 

5. Alt finner vi igjen for Herrens trone.

alt som har evig verd, vi finner der.

Men ingen stjerner får vi i vår krone

som ei vi selv har tent mens vi var her!

 

 

Tekst:  Katharina von Schlegel, f. 1697;

            norsk tekst 1910 av Henry Albert Tandberg  (1871-1959)

 

Musikk:  Jean Sibelius, 1865–1957. © 1900 Breitkopf & Härtel. Arr. copyright, 1933,

by the Presbyterian Board of Christian Education; renewed, 1961; from The Hymnal.

Used by permission of The Westminister John Knox Press, Philadelphia, PA.

Making copies without written permission of the copyright owner is prohibited.

Salmenes bok 37:3–9

Lære og pakter 101:14–16, 35–38