SALMER  FORDELT  PÅ  TONEARTER:

 

 

 

               C-dur    

NR.:

SALMER (1993):

NO.:

HYMNS  (1985):

1

I denne skjønne morgenstund

1

The Morning Breaks

10

En gledens dag

32

The Happy Day at Last Has Come

12

Priser profeten som skuet Jehova

27

Praise to the Man

31

All herlighet og ære

69

All Glory, Laud, and Honor

43

Se, Herren konge er

66

Rejoice, the Lord Is King

53

Vær du ydmyk

130

Be Thou Humble

55

O bønnestund, o bønnestund

142

Sweet Hour of Prayer

61

O Gud, vår hjelp fra evig tid

31

O God, Our Help in Ages Past

69

Fader vår i himlen

156

Sing We Now at Parting

70

Gud vær med deg til vi ses igjen

152

God Be with You Till We Meet Again

81

Mester, se uværet truer

105

Master, the Tempest Is Raging

85

Min Herre, han er hyrden stor

109

The Lord My Pasture Will Prepare

89

Min tro består

128

When Faith Endures

93

Kom, du bedrøvede

115

Come, Ye Disconsolate

94

Kom, følg med meg

116

Come, Follow Me

115

Jesus Kristus er oppstanden

199

He Is Risen!

116

Krist stod opp av døde

-

 

117

Jesus Krist oppstanden er

200

Christ the Lord Is Risen Today

131

Velg det rette

239

Choose the Right

142

Vi har ditt hus så kjær

247

We Love Thy House, O God

148

O, du salighetens klippe

258

O Thou Rock of Our Salvation

155

Alltid freidig når du går

-

 

164

Vi er kalt

249

Called to Serve

170

La oss stevne frem

243

Let Us All Press On

188

Jeg har en Fader god

302

I Know My Father Lives

191

Vi vil bringe sannhet til jord

-

We'll Bring the World His Truth

194

Som søstre i Sion

309

As Sisters in Zion

200

Gud signe vårt dyre fedreland

-

 

 

 

 

               G-dur   

NR.:

SALMER (1993):

NO.:

HYMNS  (1985):

4

Høyt oppå fjellets topp

5 / 333

High on the Mountain Top

8

Fra himlens høye hvelv

13

An Angel from on High

14

Søt er den fred Guds budskap gir

14

Sweet Is the Peace the Gospel Brings

22

Du kongers konge, kom

59

Come, O Thou King of Kings

25

De som bygger opp nasjonen

36

They, the Builders of the Nation

26

Kom, hellige

30

Come, Come, Ye Saints

33

For hver en hellig

82

For All the Saints

34

Lover den Herre

72

Praise to the Lord, the Almighty

40

Jorden med sitt blomsterflor

87

God Is Love

44

Fedrenes tro

84

Faith of Our Fathers

48

Led oss, o du store Jehova

83

Guide Us, O Thou Great Jehova

50

For det vakre på vår jord

92

For the Beauty of the Earth

63

Jeg trenger deg hver stund

98

I Need Thee Every Hour

66

Han lever, min Forløser stor

136

I Know That My Redeemer Lives

67

Han lever, min Forløser kjær

135

My Redeemer Lives

76

Ved tanken på min Frelser kjær

141

Jesus, the Very Thought of Thee

77

Led, milde lys

97

Lead, Kindly Light

78

Led meg frem til evig frelse

45

Lead Me into Life Eternal

80

Hvor det er skjønt, min Herre Gud

147

Sweet Is the Work

84

Min Herre er hyrden

108

The Lord Is My Shepherd

97

Igjen vi møtes ved ditt bord

186

Again We Meet Around the Board

98

Stille syng en hellig sang

146

Gently Raise the Sacred Strain

100

Gud, vår Fader, vi deg ber

170

God, Our Father, Hear Us Pray

102

Jeg ser deg , o Guds Lam, å stå

-

 

110

På Golgata korsfestet de

184

Upon the Cross of Calvary

127

O kom, alle sjeler

202

Oh, Come All Ye Faithful

132

Til alle har vår Herre gitt

240

Know This, That Every Soul Is Free

133

Gjør hva er rett

237

Do What Is Right

137

Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

242

Praise God, from Whom All Blessings Flow

138

La vår tale av kjærlighet farges

232

Let Us Oft Speak Kind Words

139

Kjærlighet er lysets kilde

-

 

145

Kjærlig er Herren, vår hyrde

221

Dear to the Heart of the Shepherd

149

Vingede skarer

133

Father in Heaven

150

O, min Fader

292

O My Father

153

Det er skjønnhet her på  jord

294

Love at Home

159

Vi er en mektig skare

251

Behold!  A Royal Army

169

Du himmelens og jordens fyrste

269

Jehova, Lord of Heaven and Earth

173

Har på jorden jeg gjort noe godt i dag?

223

Have I Done Any Good?

176

Benytt enhver anledning

226

Improve the Shining Moments

177

Det er solskinn i min sjel i dag

227

There Is Sunshine in My Soul Today

178

Du kan gjøre veien lett

228

You Can Make the Pathway Bright

182

Sannhets lys

273

Truth Reflects upon Our Senses

183

Skal det unge Sion glemme?

254

True to the Faith

190

Elsk du din neste

308

Love One Another
 196 Sendt er Gud vår Faders nåde

335

Brightly Beams Our Father's Mercy

 

                D-dur 

NR.:

SALMER (1993):

NO.:

HYMNS  (1985):

3

Vi gledes og frydes

3

Now Let Us Rejoice

5

Snart Israels Forløser

6

Redeemer of Israel

15

Vi ber til Gud for deg

23

We Ever Pray for Thee

16

Gud sign profeten vår

24

God Bless Our Prophet Dear

17

Ha takk for profeten du sendte

19

We Thank Thee, O God, for a Prophet

18

Kom, lytt nå til profetens røst

21

Come, Listen to a Prophet's Voice

23

La den store dag opprinne

50

Come, Thou Glorious Day of Promise

28

Vår Gud han er så fast en borg

68

A Mighty Fortress Is Our God

38

Fader, vi synger i ydmykhet

91

Father, Thy Children to Thee Now Raise

45

Lovsang

93

Prayer of Thanksgiving

56

Det er en tid da ro og fred

144

Secret Prayer

57

Bønnen er sjelens dype trang

145

Prayer Is The Soul's Sincere Desire

65

Kristus er meg kjær

134

I Believe in Christ

68

Vitnesbyrd

137

Testimony

79

Mer hellighet gi meg

131

More Holiness Give Me

86

O du gode nådens Fader

150

O Thou Kind and Gracious Father

87

Hans kjærlighet

113

Our Savior's Love

91

Hør du vår lovsang Gud

222

Hear Thou our Hymn, o Lord

92

Hvor kan jeg finne fred?

129

Where Can I Turn for Peace?

106

Vi minnes den korsfestede

190

In Memory of the Crucified

108

O Gud, du kjære Fader

175

O God, the Eternal Father

120

Det lyser i stille grender

-

 

124

La oss forene her vår sang

201

Joy to the World

129

Den første sang

213

The First Noel

134

Kom nå alle, store, små

196

Jesus, Once of Humble Birth

136

Kastes du på bølgen om i livet her

241

Count Your Blessings

143

Hvor vakkert Herrens tempel er

288

How Beautyful Thy Temple, Lord

146

Jesus, det eneste

-

 

147

Den kjærlighet som stråler klar

295

O Love That Glorifies the Son

152

Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel

298

Home Can Be a Heaven on Earth

154

La nå Guds ånds stille  hvisken

-

 

156

Om store trengsler

122

Though Deepening Trials

157

Velt alle dine veier

197

O Savior, Thou Who Wearest a Crown

161

Fremad, Kristi stridsmenn

246

Onward, Christian Soldiers

171

Full av gjerning er min dag

224

I Have Work Enough to Do

175

Gjør meg til en bedre lærer

281

Help Me Teach with Inspiration

179

Guds hviledag, vi hilser deg

-

 

185

Ingen er så trygg i fare

299

Children of Our Heavenly Father

187

Jeg er Guds kjære barn

301

I Am a Child of God

193

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

304

Teach Me to Walk in the Light

195

Vi møtes her som søstre

311

We Meet Again As Sisters

201

O, må jeg følge deg

220

Lord, I Would Follow Thee

202

Jernstangen

274

The Iron Rod

203

Guds daglige omsorg

306

God's Daily Care

 

 

 

            A-dur  

NR.:

SALMER (1993):

NO.:

HYMNS  (1985):

151

Hvor herlig og stort

267

How Wondrous and Great

 

 

 

 

           

           F-dur   

NR.:

SALMER (1993):

NO.:

HYMNS  (1985):

6

Israel, Israel, Gud deg kaller

7

Israel, Israel, God Is Calling

20

Yndefull Sion, himlens stad

44

Beautiful Zion, Built Above

29

Lover den Herre Gud

67

Glory to God on High

37

No livnar det i lundar

-

 

39

Gå, du som elsker Gud

119

Come, We That Love the Lord

41

Hvor vennlig er vår Gud

125

How Gentle God's Commands

46

Kom, vårt folk, takknemlig vær

94

Come, Ye Thankful People

60

Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

76

God of Our Fathers, We Come unto Thee

62

Jeg er i Herrens hender

-

 

79

Mer hellighet gi meg

131

More Holiness Give Me

82

Nærmere deg, min Gud

100

Nearer, My God, to Thee

83

La oss ledes av Guds ånd

143

Let the Holy Spirit Guide

101

O Fader, la mitt hjerte få

195

How Great the Wisdom and the Love

105

I all ydmykhet, o Frelser

172

In Humility, Our Savior

119

Hør en himmelsk englesang

203

Angels We Have Heard on High

121

En krybbe var vuggen

206

Away  In A Manger

122

Langt, langt herfra

212

Far, Far Away on Judea's Plains

123

Hør den englesang så skjønn

209

Hark! the Herald Angels Sing

126

O skjønne, lille Betlehem

208

O Little Town of Betlehem

130

Ring, ville klokkor

215

Ring Out, Wild Bells

135

I lydighet mot dine bud

-

 

162

Vi kjemper for Guds rike

225

We Are Marching On to Glory

165

Kan hende det er på fjellets sti

270

I'll Go Where You Want Me to Go

166

Gå frem med tro

263

Go Forth with Faith

174

I verden trenges tapre menn

252

Put Your Shoulder to The Wheel

181

Å, si hva er sannhet

272

Oh Say, What Is Truth?

186

I all evighet

300

Families Can Be Together Forever

189

Hold alle budene

303

Keep the Commandments

 

           B-dur  

NR.:

SALMER (1993):

NO.:

HYMNS  (1985):

2

Guds ånd som en ild

2

The Spirit of God

6

Israel, Israel, Gud deg kaller

7

Israel, Israel, God Is Calling

9

Hill deg, o Sion, vi priser den morgen

42

Hail to the Brightness of Zion’s Glad Morning!

13

Hvilken skjønn og yndig morgen

26

Joseph Smith’s First Prayer

24

La oss stemme i et kor

58

Come, Ye Children of the Lord

27

Kom, alt Guds folk som bor på jord

65

Come, All Ye Saints Who Dwell on Earth

35

Pris vår Gud med hjerte, munn

73

Praise_the_Lord_with_Heart_and_Voice

49

Kjære barn, din Gud er nær deg

96

Dearest Children, God Is Near You

54

Kraft og styrke sendt fra himlen

149

As the Dew from Heaven Distilling

64

O store Gud  (Copyright)

86

How Great Thou Art

95

Kom kun til Herren

117

Come unto Jesus

96

Korsfestet ble vår Herre stor

191

Behold the Great Redeemer Die

114

Vi synger pris til Jesu navn

182

We'll Sing All Hail to Jesus' Name

125

En stjernenatt

207

It Came upon the Midnight Clear

128

Stille natt, hellige natt

204

Silent Night

158

Når jeg vender meg til Skriften

277

As I Search the Holy Scriptures

160

Modig må vi kjempe

250

We Are All Enlisted

168

Lytt, lytt, nasjoner!

264

Hark, All Ye Nations!

180

De skjønne, edle sannhetsord

271

Oh, Holy Words of Truth and Love

184

Sions ungdom, kom nå alle

259

Hope of Israel

197

Kom, alle I Guds menn

322

Come, All Ye Sons of God

198

Gud har deg kalt til arbeid

321

Ye Who Are Called to Labor

 

           Ess-dur   

NR.:

SALMER (1993):

NO.:

HYMNS  (1985):

19

Sion, vi deg priser

47

We Will Sing of Zion

21

Vær du signet for Sions styrke

35

For the Strength of the Hills

30

Guds skaperverk forent i sang  (Copyright)

62

All Creatures of Our God and King

32

Fedrenes Gud, allmektig som du er

78

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

36

Jeg vet på hvem jeg bygger

-

 

47

Nå takker alle Gud

95

Now Thank We All Our God

51

O, bli hos meg, det aften er

165

Abide with Me; 'Tis Eventide

52

O, bli hos meg! Nå er det aftentid

166

Abide with Me!

58

Da du styrket fra ditt leie

140

Did You Think to Pray?

71

Dagen svinner

160

Softly Now the Light of Day

72

Gud, vær med oss når vi skilles

163

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

75

Din ånd, o Gud, har lært oss mer

157

Thy Spirit, Lord, Has Stirred Our Souls

99

Gud elsket oss, sin Sønn oss ga

187

God Loved Us, So He Sent His Son

103

Vi synger om Guds kjærlighet

177

'Tis Sweet to Sing the Matchless Love

107

Jesus fra Nasaret

181

Jesus of Nazareth, Savior and King

109

Ydmyk med ærbødighet

185

Reverently and Meekly Now

112

En grønnkledd høyde langt herfra

194

There Is a Green Hill Far Away

113

Når vi i nadverden tar del

174

While of These Emblems We Partake

118

Deilig er jorden

-

Beautiful Savior (Childrens Songbook, p. 62)

140

Har vi sten i våre hender

-

 

144

Opp, Guds folk, til templets haller

287

Rise, Ye Saints, and Temples Enter

163

Arbeid, for natten kommer

-

 

167

Våre gjerninger og tanker

216

We Are Sowing

172

Alt godt som gjøres her på jord

293

Each Life That Touches Ours for Good

192

Guds klare lys

305

The Light Divine

199

O, Israels eldster

319

Ye Elders of Israel

 

           Ass-dur  

NR.:

SALMER (1993):

NO.:

HYMNS  (1985):

11

En stakkars sorgbetynget mann

29

A Poor Wayfaring Man of Grief

42

Så sikker en grunnvoll

85

How Firm a Foundation

59

Gud, allmektig, rettferds Gud

20

God of Power, God of Right

74

Se, nå dagen heller

159

Now the Day Is Over

88

Bred dina vida vingar

-

 

90

Villfarne sjel som går

118

Ye Simple Souls Who Stray

104

Du herrers Herre

178

O Lord of Hosts

111

Jeg står helt forundret

193

I Stand All Amazed

141

Fordi jeg er blitt meget gitt  (Copyright)

219

Because I Have Been Given Much