PRIMÆR  7  –  Det nye testamente  (8-11år)

 

 

 

LEKSE:

1

Bli kjent med Det nye testamente

2

Jesus Kristus påtok seg frivillig å bli vår Frelser

3

Døperen Johannes beredte veien for Jesus Kristus

4

Jesus Kristus er vår himmelske Faders Sønn

5

Jesu Kristi barndom

6

Jesu Kristi dåp

7

Jesus Kristus ble fristet av Satan

8

Jesus Kristus renser tempelet

9

Jesus Kristus kaller sine apostler

10

Bergprekenen

11

Jesus Kristus underviser om bønn

12

Huset bygget på en klippe

13

Jesus Kristus helbreder syke

14

Jesus Kristus og sabbatsdagen

15

Jesus Kristus brukte sitt prestedømmet til å velsigne andre

16

Jesus Kristus utførte mirakler

17

Lignelsene om såmannen og om hveten og ugresset

18

Jesus Kristus helbreder en mann som var født blind

19

Det tapte får, den tapte mynten og den fortapte sønn

20

Lignelsen om den barmhjertige samaritan

21

Jesus Kristus helbreder ti spedalske

22

Den ubarmhjertige tjeneren

23

Den gode hyrde

24

Enkens skjerv

25

Lignelsen om de ti jomfruer

26

Lignelsen om talentene

27

Lignelsen om fårene og geitene

28

Jesus Kristus oppvekker Lasarus fra de døde

29

Jesu Kristi inntog i triumf og det siste måltid

30

Jesus Kristus i Getsemane

31

Jesus Kristus forrådes, arresteres og stilles for retten

32

Jesus Kristus korsfestes og begraves

33

Jesu Kristi oppstandelse

34

Fø mine får

35

Jesu Kristi misjon

36

Pinsedagen

37

Apostelen Peter

38

Barnabas, Ananias og Saffira

39

Martyren Stefanus

40

Peter og Kornelius

41

Jakob lærer oss å styre vår tunge

42

Saulus blir omvendt

43

Paulus vitner om Jesus Kristus

44

Misjonæren Paulus

45

Paulus’ reise til Roma

46

Jesus Kristus skal komme igjen

47

Prestedømmet kan velsigne oss (leksjon om forberedelse til prestedømmet)