PRIMÆR 7  –  Bilder    

Det nye testamente  (8-11år) 

 

 

Alle bilder har et todelt nummer som identifikasjon. 

Første del av nummeret henviser til boken, annen del til selve bildet.

For eksempel er bilde 7-33 bilde nr. 33 i Primær 7-boken.

 

Nr.:

BILDE:

Brukes i lekse nr.:

Nr. i  bildesettet

Kunst inspirert av evangeliet

Nr. i

stort format:

7-1

Jesus Kristus

2, 4, 30, 35

240

62572

7-2

Johannes forkynner i villmarken

3

207

62132

7-3

Jesu fødsel

4, 46

200

62116

7-4

Kristi fødsel kunngjøres for hyrdene

4

202

62117

7-5

Familie med et lite barn

4

 

62307

7-6

Jesus som tolvåring i templet

5

205

62500

7-7

Døperen Johannes døper Jesus

6

208

62133

7-8

Templets topp

7

 

 

7-9

Jesus renser templet

8

224

62163

7-10

Jesus og fiskerne

9

209

62496

7-11

Kristus ordinerer apostlene

9

211

62557

7-12

Bergprekenen

10, 11, 12

212

62166

7-13

En 11-åring kneler ned i bønn

11

 

62218

7-14

Jesus helbreder den blinde

18

213

62145

7-15

Jesus stiller stormen

15

214

62139

7-16

Jesus metter 5000

15

 

62143

7-17

Jesus går på vannet

15

 

 

7-18

Jesus velsigner Jairus’ datter

16, 28

215

62231

7-19

Den gode hyrde

19, 23

 

 

7-20

Den fortapte sønn

19

 

62155

7-21

Den gode samaritan

20

218

62156

7-22

Kart over Det hellige land

20

 

 

7-23

De ti spedalske

21

221

62150

7-24

Kristus og barna

23

216

62467

7-25

Det annet komme

25, 27, 46

238

62562

7-26

Den siste dom

27

 

 

7-27

Jesus oppvekker Lasarus fra de døde

28

222

62148

7-28

Inntoget i triumf

29

223

62173

7-29

Det siste måltid

29

225

62174

7-30

Jesus ber i Getsemane

30

227

62175

7-31

Jesus forrådes

31

228

62468

7-32

Peters fornektelse

31

229

62177

7-33

Korsfestelsen

32

230

62505

7-34

Jesu begravelse

32

231

62180

7-35

Jesu grav

32, 33

232

62111

7-36

Maria og den oppstandne Herren

33

233

62186

7-37

Den oppstandne Jesus Kristus

33, 47

239

62187

7-38

Jesus og fiskerne

34

210

62138

7-39

Pinsedagen

36

 

 

7-40

Det første syn

39

403

62470

7-41

Gå derfor ut

40

235

62494

7-42

Paulus på vei til Damaskus

42

 

 

7-43

Jesu himmelfart

46

236

62497

 

Døperen Johannes overdrar Det aronske prestedømme

47

407

62013

 

Ordinasjon til prestedømmet

47

 

62341