PRIMÆR 5  –  Bilder                    

Lære og pakter  /  Kirkens historie (8-11år)

 

 

Alle bilder har et todelt nummer som identifikasjon. 

Første del av nummeret henviser til boken, annen del til selve bildet.

For eksempel er bilde 5-33 bilde nr. 33 i Primær 5-boken.

 

Nr.:

BILDE:

Brukes i lekse nr.:

Nr. i  bildesettet

Kunst inspirert av evangeliet

Nr. i

stort format:

5-1

Profeten Joseph Smith

1-13-15-21-37

401

62002

5-2

Joseph Smith

7-13-15-21-37

400

62449

5-3

Joseph Smiths familie

1

 

 

5-4

Joseph Smith søker visdom i Bibelen

1

402

 

5-5

Den hellige lund

1

 

 

5-6

Det første syn

1-2-11

403

62470

5-7

Engelen Moroni på  toppen av  SL tempel

3-44

 

 

5-8

Moroni viser seg for Joseph Smith i hans rom

3-4-11

404

62492

5-9

Joseph Smith avdekker gullplatene

3-4

 

 

5-10

Joseph Smith underviser sin familie

4

 

 

5-11

Joseph Smith mottar gullplatene

5-11

406

62012

5-12

Joseph Smith bringer gullplatene til kjerren

5

 

 

5-13

Gullplatene

5-6

 

 

5-14

Joseph Smith oversetter gullplatene

7-11

 

 

5-15

Døperen Johannes overdrar

Det aronske  prestedømme

8-11-26

407

62013

5-16

Gjengivelsen av

Det melkisedekske prestedømme

8-11-26

408

62371

5-17

Moroni viser gullplatene til Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Withmer

9

 

 

5-18

De åtte vitner ser gullplatene

9

 

 

5-19

Mormons bok trykkes

10

 

 

5-20

Kirken organiseres

11

 

 

5-21

Misjonærer underveis til

Independence i Missouri

13

 

 

5-22

Emma Smith

14

405

62509

5-23

En mann som blir smurt med tjære og rullet I fjær

17-21

 

 

5-24

Budenes bok reddes

22

409

62605

5-25

Kirtland tempel

25-26

500

62431

5-26

De hellige drives ut fra Missouri

27

 

 

5-27

Herren beskytter Sions leir

28

 

62033

5-28

Kristi annet komme

30

238

62562

5-29

Haun’s Mill

31

 

 

5-30

General Doniphan nekter å henrette Kirkens ledere

32

 

 

5-31

Joseph Smith irettesetter vaktene I Richmond fengsel

32

 

 

5-32

Joseph Smith I Liberty fengsel

32

 

 

5-33

Byen Navoo

33

 

 

5-34

Joseph Smith hjelper småbarn

33

 

 

5-35

Emma Smith, en utvalgt kvinne

33

 

 

5-36

Templets dåpsbasseng

34-35

504

62031

5-37

Nauvoo tempel

35

501

62432

5-38

Hyrum Smith

37

 

 

5-39

Carthage fengsel

37

 

 

5-40

Josephs og Hyrums martyrdød

37

 

 

5-41

Utvandringen fra Nauvoo

38

410

62493

5-42

Winter Quarters

39

 

 

5-43

Pionervogn trukket av okser

40

 

 

5-44

Odometeret

40

 

 

5-45

Platte-elven krysses

40

 

 

5-46

Bulletin på slettene

40

 

 

5-47

Miraklet med måkene

41

413

62603

5-48

Jesus Kristus

42

240

62572

5-49

Mary Fielding og Joseph F. Smith krysser slettene

42

412

62608

5-50

Rast ved Sweetwater

42

 

 

5-51

Martins håndkjerrekompani i

Bitter Creek, Wyoming

43

414

62606

5-52

Tre unge menn redder Martins håndkjerrekompani

 

415

 

5-53

Oksespann med granittblokk til templet

44

 

 

5-54

Granittblokker fyller tempelplassen

44

 

 

5-55

Salt Lake tempel

44

502

62433

5-56

Adam og Eva

44

101

62461

5-57

Et ungt par reiser til templet

44

 

62559

5-58

Lorenzo Snow

45

510