PRIMÆR  3 – Velg det rette B (4-7 år)  

 

 

 

LEKSER:

1

Velg det rette

2

Vår himmelske Fader stoler på at vi følger hans plan

3

Budene hjelper oss å følge det rette

4

Joseph Smiths barndom

5

Det første syn

6

Jesu Kristi Kirke har blitt gjenopprettet

7

Tro på Jesus Kristus

8

Jesu Kristi Kirke har profeter til å undervise oss

9

Prestedømsvelsignelser og –ordinanser

10

Omvendelse

11

Dåp

12

Den hellig ånds gave

13

Dåpspakten

14

Visdomsordet

15

Mormons boks fremkomst

16

Vi kan vise vår tro ved å være lydige

17

Vi tror at Mormons bok er Guds ord

18

Vår himmelske Fader hjelper oss å adlyde hans bud

19

Vår himmelske Fader hjelper oss når vi ber

20

Den hellige ånd hjelper oss å kjenne sannheten

21

Vi mottar store velsignelser som medlemmer av Jesu Kristi Kirke

22

Jesu Kristi forsoning

23

Tilgi hverandre

24

Herren hjelper misjonærer

25

Jeg kan være misjonær

26

Den hellige ånd kan hjelpe oss

27

Ansvarsalderen

28

Våre foreldre hjelper oss å lære

29

Tro på Herren Jesus Kristus

30

Jesus Kristus elsker oss alle

31

Jesus Kristus ønsker at vi skal elske alle

32

Vi minnes Jesus Kristus når  vi tar nadverden

33

Nadverden minner oss på våre pakter

34

Vi kan be til vår himmelske Fader

35

Templer og evige familier

36

Vi viser Jesus Kristus vår kjærlighet

37

Jeg vil tjene Jesus Kristus ved å tjene andre

38

Jeg kan være ren og rettskaffen

39

Vi viser våre foreldre kjærlighet

40

Tilbedelse i kirken

41

Faste bringer oss nærmere vår himmelske Fader og Jesus Kristus

42

Tiende

43

Hedre vår himmelske Faders og Jesu Kristi navn

44

Gjør mot andre

45

Jeg kan være et godt eksempel for min familie

46

Jesus Kristus gjorde det mulig for oss å leve evig (påske)

47

Jesus Kristus ble født på jorden (jul)