PRIMÆR 3 – Bilder og utkippsfigurer    

Velg det rette B (4-7 år)

 

 

Alle bilder og utklippsfigurer har et todelt nummer som identifikasjon. 

Første del av nummeret henviser til boken, annen del til selve bildet eller utklippsfiguren.

For eksempel er bilde 3-33 bilde nr. 33 i Primær 3-boken.

   

Nr.:

BILDER:

Brukes i lekse nr.:

Nr. i  bildepakken

Kunst inspirert av evangeliet

Nr. i

stort format:

3-1

Døperen Johannes døper Jesus

1-7-11-32

208

62133

3-2

Vår himmelske Fader gir oss sin plan

2

 

 

3-3

Det førjordiske liv

3

 

 

3-4

En gutt med en fotball

3

 

 

3-5

Adam og Eva underviser sine barn

28-35-39

119

 

3-6

Profeten Joseph Smith

4-14

401

62002

3-7

Joseph Smiths familie

4

 

 

3-8

Joseph Smiths søker visdom i Bibelen

4-5

402

 

3-9

Jesus Kristus

4-7-33-36-45

240

62572

3-10

Det første syn

5-6-7-12-13-32

403

62470

3-11

Døperen Johannes overdrar

Det aronske prestedømmet

6-9

407

62013

3-12

Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømmet

6-9

408

62371

3-13

En gutt blir døpt

6-11-13-21-33

 

62018

3-14

En pike blir bekreftet

6-12-21

602

62020

3-15

Den oppstandne Jesus Kristus

46

239

62187

3-16

Jesus helbreder en blind mann

7

213

62145

3-17

Jesus underviser på den vestlige halvkule

7-46

316

62380

3-18

President Lorenzo Snow

7

510

 

3-19

President David O. McKay

8

514

 

3-20

En far forbereder seg til å velsigne sitt syke barn

9

 

 

3-21

En far velsigner sitt syke barn

9

 

 

3-22

Det siste måltid

12-32

225

62174

3-23

Et barn leser Skriften

13-36

617

 

3-24

Et barn som ber

13

 

 

3-25

På vei til kirken

13-36-40

 

 

3-26

Et barn betaler tiende

13-36-42

 

 

3-27

Vi deler trehjulssykkelen med hverandre

13-14-36

 

62317

3-28

Velg det rette

13

 

 

3-29

Daniel avslår kongens mat og vin

14

114

62094

3-30

Vi hopper tau

14

 

62523

3-31

Et barn med en hund

 

 

 

3-32

Moroni viser seg for Joseph Smith

15

404

62492

3-33

Joseph mottar gullplatene

15

406

62012

3-34

Mormon forkorter platene

15-38-39

306

62520

3-35

Moroni skjuler platene i Cumorah-høyden

15-39

320

62462

3-36

Gullplatene

15

 

 

3-37

Nephi demper sine opprørske brødre

18

303

62044

3-38

To tusen unge krigere

28

313

62050

3-39

Lehi profeterer for folket i Jerusalem

16

300

62517

3-40

Lehis familie forlater Jerusalem

16

301

62238

3-41

Laman flykter

17

 

 

3-42

Nephi nær Labans hus

17

 

 

3-43

Nephi og Zoram

17

 

 

3-44

Lehi og messingplatene

17

 

 

3-45

Lehi og hans folk kommer til det forjettede land

19

304

62045

3-46

Jesus ber i Getsemane

19-22

227

62175

3-47

Abinadi hos kong Noah

20-43

308

62042

3-48

Alma døper i Mormons vann

21

309

62332

3-49

Enos ber

21

305

62604

3-50

Ammon forsvarer kong Lamonis hjorder

24

310

62535

3-51

Bergprekenen

25-32

212

62166

3-52

En far stanser en hest og redder sin sønn

26

 

 

3-53

Karolinas bønn

26

 

 

3-54

Anti-nephi-lehittene begraver sine sverd

27

311

62565

3-55

Jareds bror ser Herrens finger

29

318

62478

3-56

Kristus og barna

30-32-46

216

62467

3-57

Jesus velsigner de nephitiske barna

30-31-32

(322)

 

3-58

Verdenskart

30

 

 

3-59

Nadverden utdeles

32-33-36-40

(604)

62021

3-60

En pike som ber

34-36

 

62310

3-61

Jesus ber sammen med nephittene

34

 

32542

3-62

Portland Oregon tempel

35-42

 

62617

3-63

Den barmhjertige samaritan

37

218

62156

3-64

Bønn i kirken

40

 

 

3-65

Sang i kirken

40

 

 

3-66

Vi lytter i kirken

40

 

 

3-67

President Spencer W. kimball

40-43

517

 

3-68

Slektshistorisk arbeid

42

 

 

3-69

Misjonærer banker på

42

 

62611

3-70

Gutten Samuel blir kalt av Herren

43

111

62498

3-71

Korsfestelsen

46

230

62505

3-72

Jesus Kristus viser seg for nephittene

46

315

62047

3-73

Lamanitten Samuel på muren

46-47

314

62370

3-74

Jesus begraves

46

231

62180

3-75

Kvinnene ved graven

46

 

 

 

 

 

           UTKLIPPSFIGURER:

Brukes i lekse:

3-1

Gutt

13

3-2

Pike

13

3-3

Alma den yngre

23

3-4

Mosiahs fire sønner

23

3-5

Engelen

47

3-6

Sint og glad ansikt

23

3-7

En nederlandsk gutt

30

3-8

Pike fra Fiji

30

3-9

Meksikansk gutt

30

3-10

Meksikansk gutt

30

3-11

Jesu Kristi fødsel

47

3-12

Hyrdene

47

3-13

Nephittene og stjernen

47