NOTE    Salmer 1993

 

 

OPP, GUDS FOLK, TIL TEMPLETS HALLER

Nr. 144, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

Bestemt

 

 

1.Opp, Guds folk, til templets haller,

søk den sti som fører frem.

Der besegles våre kjære

til en plass i himlens hjem.

 

2.Lær opphøyelsens prinsipper,

følg hans lover, så vi får

Guds velsignelser i mangfold

når vi holder pakten vår.

 

3.Elohim, du store skaper,

send din kraft fra himlen ned

når du ser at vi med iver

tjener deg på hellig sted.

 

 

Tekst:    Jean L. Kaberry, 1918–1997. © 1985 SDH

Musikk: Robert P. Manookin, 1918–1997. © 1985 SDH

 

Lære og pakter 109:13–21

 

Lære og pakter 132:46