NOTE    Salmer 1993

 

 

NÅR JEG VENDER MEG TIL SKRIFTEN

Nr. 158, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993) mp3

 

 

Bønnfylt

 

1. Når jeg vender meg til Skriften,

gode Fader, ber jeg deg:

Måtte jeg bli rik på visdom. 

Måtte kunnskap fylle meg.

 

2. Når jeg vender meg til Skriften,

rør da ved min ånd, o Gud.

Måtte livets gåter demre

når jeg gransker Skriftens bud.

 

3. Når jeg vender meg til Skriften,

åpenbar din nåde god.

Lindre du min kval, min smerte,

slik at skjulte sår kan gro.

 

4. Når jeg vender meg til Skriften,

hjelp meg da å grunne, be.

Evig liv er skjult i ordet.

Opplys meg så jeg kan se.

 

Tekst and musikk: C. Marianne Johnson Fisher, f. 1932. © 1985 SDH

2 Timoteus 3:14–17

Romerbrevet 15:4