NOTE norsk    

 

 

 

NÅR VI SER EN STJERNEHIMMEL

Liahona, desember 2008 (s. K12)

  

1. Når vi ser en stjernehimmel, blir vi fattige på ord.

Alt er evig, uten grenser, liten blir vår egen jord.

Når vi ser en stjernehimmel, minnes vi en gang et sted:

Hyrdene som sov på marken, englene som lovet fred.

 

Refreng:

Gleden kjenner ingen grenser, engelen er lys og glad.

Født er det et barn en frelser, født er det et barn, en frelser.

Født er han i Davids stad.

 

2. Når vi ser en stjernehimmel, minnes vi tre vise menn.

Langt fra Østerland de vandret, spurte, hvor er kongen hen.

Når vi ser en stjernehimmel, hører vi et englekor.

Ære være Gud i him'len, fred og glede på vår jord.

 

Refreng.

 

3. Når vi ser en stjernehimmel, ser vi barnet og hans mor.

Stallen, den er heller liten, gleden, den er meget stor.

Når vi ser en stjernehimmel, ser vi menn i flotte klær.

Gull og røkelse og myrra, gaver til vår konge er.

 

Refreng.

 

4. Når vi ser en stjernehimmel, dannes det i oss en bro. 

Mellom det som en gang skjedde og vår egen barnetro.

Dette lille barn i krybben er Guds egen kjære sønn.

Måtte vi bli sterk i troen, er vår egen lille bønn.

 

Refreng.

 

 

Tekst:    Idar Røsaker

Musikk: Terje Pedersen