NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

LYTT, LYTT, NASJONER! 

Nr. 168, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  YouTube 1  2 

 

 

Friskt

 

1. Lytt, lytt, nasjoner!  Hør himlens bud. 

Glede forkynnes alle fra Gud.

Engler i skarer roper i kor: 

Sannheten fins på jord!

 

[Refreng]

Fra Guds trone lyder nå hans ord: 

Evangeliet er sendt til jord!

Himmelens stråler, stråler av brann,

opplyser alle land!

 

2. Søken i mørke var manges lodd. 

Trofast de speidet.  Håpet var sådd.

Glede og fryd, for natten er endt! 

Sannheten er oss sendt!

[Refreng]

 

3. Sendt av vår Gud til jorden vi er,

utvalgt av ham til tjeneste her.

Stå frem for sannhet, alle som tror. 

Trofast forkynn hans ord.

[Refreng]

 

 

Tekst:     Basert på tysk tekst av Louis F. Mönch, 1847-1916.  © 1985 SDH

Musikk:  George F. Root, 1820-1895

Lære og pakter 133:36–38

Lære og pakter 128:19–21