Forslag til organisering av

               LÆRERPERM  PRIMÆR                   

 

         Følgende kan samles i plastlommer i en ringperm (gjerne hvit m/innstikkslomme)

                                Merkes med klasse- og menighetsnavn

 

 

1.     Søndagsskolens studieveiledning (i stikklomme på innsiden av permen)

2.     Ditt Primærkall

3.     Oversikt over Primær i din enhet

4.     Vikarordning (liste)

5.     Årets Primærkalender (inkludert lekseoversikt)

6.     Evt. årets Barnas nadverdsmøteprogram

7.     Evt. note(r) til årets sang(er) som ikke står i Barnas sangbok

8.     Evt. tekster til årets sanger

9.    ”Undervisning i evangeliet”

       (s.300-304 i ”Undervisning og lederskap i evangeliet”)

10. Lekser i årets Primærleksebok (register)

11. Sanger i årets Primærleksebok (register)

12. Leksebok (merket, – et kopisenter kan hulle boken for deg)

     13.  Register over bilder

     14.  Bilder

 

I tillegg burde alle lærere ha en kopi av ”Undervisning intet større kall”.

 

Fra søster Coleen K. Menloves tale i oktober 2004:

”A young father who was called to teach the Valiant 10 class, shared this experience: “After I accepted my calling, the Primary president, Sister Hansen, called and set up a time to meet with me. Along with my lesson book and supplies, I was given a folder. The folder included a roll, the lesson schedule for my class, a list of the monthly Primary themes for the year, a schedule for sharing time and opening exercises listing when it was my class’s turn to help, a substitute list, and the names and phone numbers of the Primary presidency. The folder has made teaching a lot easier, and when I have needed a substitute, all the information the substitute needs is at hand in the folder.”

 

http://lds.org/pa/display/0,17884,5413-1,00.html