NOTE eng.

  

 

 

LA OSS STREVE FREM

(Hymns, no.81)  

mp3  

 

Kraftfull

 

1. La oss streve frem med tro på Herren stor,

med  håpets flamme tent i våre sinn,

med kjærlighet til Gud og menn'sker på jord.

Haleluja!  Haleluja!  Haleluja!

 

2. La oss streve frem med Kristi ord til oss.

Han gir oss styrke når vi mottar ham.

Kom kun til Gud, du evig lys vil få.

Haleluja!  Haleluja!  Haleluja!

 

3. La oss streve frem, ved Kristus holde fast,

og rope ut hans kjærlighet til oss.

Da sier Gud:  "Du evig liv vil få!"

Haleluja!  Haleluja!  Haleluja!

 

 

Tekst:     Marvin K. Gardner, f. 1952, basert på 2. Nephi 31:20.  © 1985 SDH

Musikk:  Vanja Y. Watkins, f. 1938. © 1985 SDH 

 

Norsk oversettelse: Bente Karlsson

 

OBS:

1. takt starter på norsk med en punktert fjerdedelsnote + åttendedelsnote, begge tonen F1.

 

2. Nephi 31:20

 

Helaman 3:28-30