NOTE    Salmer 1993

 

 

 

JESUS KRIST OPPSTANDEN ER

Nr. 117, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

Jublende

 

1. Jesus Krist oppstanden er,

halleluja,

dødens bånd nå brutte er,

halleluja. 

Hør den sterke jubellyd,

halleluja,

engler synger nå med fryd,

halleluja.

 

2. Han som døde korsets død,

halleluja,

ut av gravens mørke brøt,

halleluja,

Fór til himlen, taler der,

halleluja,

til sitt folk på jorden her,

halleluja.

 

3. Han som brøt av graven ut,

halleluja,

er en stor og mektig Gud,

halleluja,

Han har fridd fra synd og nød,

halleluja,

frelst oss fra en evig død,

halleluja.

 

 

Tekst:    Charles Wesley, 1707–1788

Musikk: Ukjent  (Lyra Davidica) 1708

 

Matteus 28:5–6

 

1 Korinterbrev 15:20, 53–57