Hymns for instruments, High C / Obligato

    For piccolo, fløyte, obo og fiolin.

   (Jackman Music Corporation:  http://www.jackmanmusic.com)

 

Salme:

Nr.:

Side:

Salme:

Nr.:

Side:

All herlighet og ære

31

11

Kom nå alle, store, små

134

30

Bønnen er sjelens dype trang

57

25

Kom, følg med meg

94

18

Da du styrket fra ditt leie

58

23

Kom, hellige

26

7

Den første sang

129

37

Kom, vårt folk, takknemlig vær

46

14

Det er skjønnhet her på jord

153

46

Kristus er meg kjær

65

22

Det er solskinn i min sjel idag

177

39

La oss forene her vår sang

124

33

Du kongers konge, kom

22

10

La oss ledes av Guds ånd

83

25

Elsk du din neste

190

49

La oss stemme i et kor

24

9

En grønnkledd høyde langt herfra

112

30

La oss stevne frem

170

41

En krybbe var vuggen

121

35

Led meg frem til evig frelse

78

9

En stakkars sorgbetynget mann

11

7

Led, milde lys

77

15

En stjernenatt

125

35

Lover den Herre

34

11

Fedrenes Gud, allmektig som du er

32

12

Lytt, lytt, nasjoner!

168

44

For det vakre på vår jord

50

13

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

193

49

Fordi jeg er blitt meget gitt

141

37

Min Herre er hyrden

84

17

Gjør hva er rett

133

39

Nærmere deg, min Gud

82

16

Gjør meg til en bedre lærer

175

45

Nå takker alle Gud

47

14

Gud vær med deg til vi ses igjen

70

26

Når jeg vender meg til Skriften

158

45

Gud, vår Fader, vi deg ber

100

27

O bønnestund, o bønnestund

55

24

Guds daglige omsorg

203

49

O Fader, la mitt hjerte få

101

30

Guds ånd som en ild

2

3

O Gud, du kjære Fader

108

29

Ha takk for profeten du sendte

17

5

O kom, alle sjeler

127

33

Han lever, min Forløser stor

66

22

O skjønne, lille Betlehem

126

36

Hans kjærlighet

87

17

O store Gud

64

13

Hold alle budene

189

48

O, bli hos meg! Nå er det aftentid

52

27

Hvilken skjønn og yndig morgen

13

6

O, bli hos meg, det aften er

51

26

Hvor det er skjønt, min Herre stor

80

25

O, min Fader

150

46

Hvor kan jeg finne fred?

92

20

O, må jeg følge deg

201

38

Hvor vennlig er vår Gud

41

20

Om store trengsler

156

19

Hør den englesang så skjønn

123

36

Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

137

40

Hør en himmelsk englesang

119

34

Priser profeten som skuet Jehova

12

6

Høyt oppå fjellets topp

4

4

Skal det unge Sion glemme?

183

42

I all evighet

186

47

Snart Israels Forløser

5

5

I all ydmykhet, o Frelser

105

28

Som søstre i Sion

194

50

I denne skjønne morgenstund

1

2

Stille natt, hellige natt

128

34

Jeg er Guds kjære barn

187

47

Stjernesangen

 

19

Jeg har en Fader god

188

48

Så sikker en grunnvoll

42

12

Jeg står helt forundret

111

29

Ved tanken på min Frelser kjær

76

24

Jeg trenger deg hver stund

63

15

Velt alle dine veier

157

31

Jesus, du som elsker meg            

**

16

Vi er kalt

164

42

Jesus Krist oppstanden er

117

32

Vi gledes og frydes

3

4

Jesus Kristus er oppstanden

115

32

Vi har ditt hus så kjær

142

41

Kan hende det er på fjellets sti

165

44

Vingede skarer

149

21

Kastes du på bølgen om i livet her

136

40

Vitnesbyrd

68

23

Kom kun til Herren

95

18

Vær du signet for Sions styrke

21

8

Kjærlig er Herren, vår hyrde

145

38

Vær du ydmyk

53

21