Hvordan lærer du barna en sang?

 

Det oppmuntres til at barna ikke bruker sangbøker i Primær eller Barnestuen.  Derfor anbefales utenatlæringsmetoden.

 

Utenatlæring vil si å lære ved imitasjon og repetisjon.  Barna trenger ikke bøker, for deres læring er avhengig av at de hører, ikke leser.  Ditt eksempel er det viktigste.  Ikke vær redd for å synge for barna, selv om du ikke skulle være en trenet sanger.  Barna er ikke så kritiske som du kanskje tror.  Din sang vil hjelpe barna til å lære melodi og tekst samtidig.  De vil lære mye fortere på denne måten enn om du sier teksten og får melodien spilt på et instrument.  Hvis tonearten føles for høy for deg, så sett den ned mens dere lærer sangen.  Når dere har lært sangen og tilfører sikkerheten som akkompagnementet gir, kan dere synge i den opprinnelige tonearten.

 

Hvis gruppen din er stor og stemmen din svak, kan du bruke en mikrofon.

 

 

Utenatlæringsplan

Nedenfor er det foreslått en fem-trinnsplan for å lære en sang utenat.

 

1 – Introduser sangen på en appellerende  måte. Bruk spørsmål, historier, skriftsteder,       

      hjelpemidler, eller syng enkelt og greit sangen.  Du kan be en klasse eller flere lærere å lære

      sangen og introdusere den for hele gruppen.  

 

2 – Syng sangen helt igjennom.  Hvis ikke sangen ble sunget som en del av intoduksjonen, skulle

      du synge den nå, helst uten akkompagnement.  Pianisten kan spille melodilinjen mens du

      synger.  Syng med en lys klar tone som barna lett kan imitere.

 

3 – Repeter sangen flere ganger og led lyttingen.  Barna lærer fort gjennom repetisjon.

      Still spesifikke spørsmål om teksten eller melodien hver gang sangen blir sunget. 

      Planlegg å vie ekstra oppmerksomhet på eventuelle vanskelige steder du måtte se.

 

4 – La barna synge sangen.  Få barna til å synge hvilken som helst setning så snart de er klare.    

      Hjelp dem ved å indikere tonehøyde og rytme gjennom tonehøydedirigering

      (pitch-level conducting).  Ros dem!  (Trinn 3 og 4 kan overlappes).

 

5 – Korriger eventuelle feil og legg til akkompagnement.  Mens barna synger alene, vil du kanskje  

      oppdage at det trengs retting.  Syng den vanskelige delen av sangen for dem.  La dem så føle  

      seg stolte over å ha lært sangen så bra at akkompagnementet kan bli lagt til som ”glasur på  

      kaken”.

 

 

Flere forslag til utenatlæring kan være til hjelp:

 

1 – Hvis sangen er uvanlig lang, - del den og arbeid med en del av gangen.  Hvis sangen    

      har flere vers, kan du undervise kun ett vers hver uke.  Hvis sangen er i vers-kor form,

      vil du kanskje undervise koret først.

 

2 – En vellykket metode er å introdusere den siste setningen av sangen først og arbeide 

      mot den første setningen.  Med denne metoden hører barna de første setningene

      repetert mens de venter på å synge med på setningen(e) de allerede kjenner.  De vil  

      synge hele sangen lettere  etter at de har hørt melodien og teksten mange ganger.  En

      slik rekkefølge er ikke påkrevd, men den er ideell.

 

3 – Vanligvis spilles ikke hele akkompagnementet  før barna kan synge melodien sikkert. 

      Dette forsikrer at –

a.      Barna ikke vil støtte seg til hjelp fra akkompagnementet.

b.      Musikklederen ikke vil gå ut fra at barna kan sangen bedre enn de virkelig kan.

c.      Barna ikke vil bli distrahert av ytterligere harmonideler mens de prøver å følge en enkel melodilinje.

 

                                                                                                  (Fra ”Guide for Children’s Music”, s.13-14)