NOTE      

 

 

 

HVIS MIN FRELSER STO HOS MEG

(SA m/ekstra vers)

 YouTube 

 

Tankefullt

 

1. Ville jeg ha vært den samme

hvis min Frelser sto hos meg?

Var hans bud i mine tanker,

gikk jeg da på sannhets vei?

Ville jeg fulgt hans eksempel,

levd et nytt og bedre liv

hvis jeg fikk se min Frelser stå så nær,

våke over meg?

 

2. Med min Frelser ved min side

ville jeg sagt alt som før? 

Bare sanne, milde ord om

jeg så ham stå ved min dør?

Delte jeg hans ord med andre?

Talte jeg med stor respekt

hvis jeg fikk se min Frelser stå så nær,

våke over meg?

 

2 b. Med min Frelser ved min side,

ville jeg tenkt rent og godt?

Ville jeg i Herrens nærhet motta

styrke, håp og mot?

Ville råd fra ham meg lede,

så jeg valgte riktig vei

hvis jeg fikk se min Frelser stå så nær,

våke over meg?

 

3. Han er alltid nær meg,

om jeg ikke ser ham der,

holder alltid øye med meg,

for han har meg evig kjær.

Derfor er mitt store ønske

å bli den jeg ville bli

hvis jeg fikk se min Frelser stå så nær,

våke over meg.

 

 

Tekst og musikk:  Sally DeFord

 

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem og kirke. 

Denne notisen må komme med på alle kopier.