NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

GUD HAR DEG KALT TIL ARBEID  (Menn)

Nr. 198, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

 

Frisk  

 

1. Gud har deg kalt til arbeid og virke her på jord,

rustet med prestedømmet og utnevnt ved hans ord.

Bring ut det glade budskap om offer som fant sted. 

Rop høyt fra fjell og høyder om sannhet, frelse, fred.

 

2. La ikke jordisk ære og stolthet fange deg,

men vi dit liv til Kristus og gå på sannhets vei. 

Når dere hever røsten og roper kraftig ut,

si til hver sjel som sover:  ”Snart skal du møte Gud.”

 

3. Legg bort lettsindig tale, og la all stolthet gå.

Be alltid uten opphør om å få trofast stå. 

Trøsteren gir deg kunnskap, velsigner rikt din flid. 

Frelserens nærhet får du fra nå til evig tid.

 

4. Du vil bli rikt velsignet.  Gud gir deg tro og fred.

Du vil beseire døden og få Guds herlighet.

Snart vil du nå til Sion med seierskransen på.

Der vil all sorg og smerte straks blekne og forgå.

 

 

Tekst:    Mary Judd Page, 1818–1907

Musikk: Daniel B. Towner, 1850–1919

Lære og pakter 4:1–7

Lære og pakter 75:2–5